Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 26 de novembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el sistema de recopilació de dades sobre la Covid-19 (Tram. 356-00760/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Jacob Mendioroz, director de la Unitat de Seguiment de la Covid-19, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el personal necessari per al rastreig del virus (Tram. 356-00826/12)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Control del compliment de la Resolució 716/XII, sobre el millorament de l'atenció a les famílies dels afectats del trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (Tram. 290-00661/12)

  Comissió de Salut

  Control de compliment

 • 4

  Control del compliment de la Resolució 717/XII, sobre les necessitats en els àmbits sanitari, social i educatiu dels afectats del trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (Tram. 290-00662/12)

  Comissió de Salut

  Control de compliment

 • 5

  Compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut per a informar sobre el sistema de recopilació de dades sobre la Covid-19 (Tram. 357-01025/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença de Jacob Mendioroz, director de la Unitat de Seguiment de la Covid-19, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el personal necessari per al rastreig del virus (Tram. 357-01026/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

Nota: La presidenta proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar les compareixences relatives als punts 1 i 2 de l'ordre del dia.