Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 12 de novembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Magda Casamitjana, directora del Programa d'abordatge integral dels casos de salut mental d'elevada complexitat, del Departament de Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'estat d'aquest programa (Tram. 356-00923/12)

  Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'afavoriment de l'acompanyament i la pal·liació de la situació de solitud de les persones hospitalitzades que pateixen la Covid-19 (Tram. 250-01240/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 593, 13; esmenes: BOPC, 702, 20)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures urgents de protecció i prevenció a les residències i centres per a persones amb discapacitat arran de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 250-01251/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 599, 37; esmenes: BOPC, 702, 21)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la atenció de les necessitats de salut mental derivades de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 250-01252/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 599, 38; esmenes: BOPC, 702, 22)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'adequació de l'atenció primària a la lluita contra la Covid-19 i els possibles rebrots (Tram. 250-01298/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 613, 20; esmenes: BOPC, 702, 26)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'activació urgent d'un programa de detecció i atenció de les addiccions en el context de la crisi de la Covid-19 (Tram. 250-01318/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 616, 47; esmenes: BOPC, 702, 31)

 • 7

  Compareixença de Magda Casamitjana, directora del Programa d'abordatge integral dels casos de salut mental d'elevada complexitat, del Departament de Salut, davant la Comissió de Salut per a informar sobre l'estat d'aquest programa (Tram. 357-01007/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

Nota: La presidenta proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar la compareixença relativa al punt 1 de l'ordre del dia.