Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 29 d'octubre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'increment de metges al servei d'urgències nocturnes de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa (Tram. 250-00630/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María del Camino Fernández Riol, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 249, 82; esmenes: BOPC, 288, 18)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la saturació del servei d'urgències hospitalàries (Tram. 250-00637/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 255, 28; esmenes: BOPC, 288, 19)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la manca de pediatres a l'Anoia (Tram. 250-00638/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 255, 29; esmenes: BOPC, 288, 19)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la dotació d'una grua de trasllat per a pacients amb gran discapacitat als centres d'atenció primària (Tram. 250-00654/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 37; esmenes: BOPC, 291, 21)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el servei de pediatria del centre d'atenció primària del barri de Cappont, de Lleida (Tram. 250-00665/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 52; esmenes: BOPC, 291, 26)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'obertura del servei de pediatria al centre d'atenció primària d'Olivella (Tram. 250-00666/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 53; esmenes: BOPC, 291, 26)

 • 7

  Control del compliment de la Resolució 193/XII, sobre la prevenció del suïcidi (Tram. 290-00174/12)

  Comissió de Salut

  Control del Compliment