Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 1 d'octubre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre l'estat de l'agenda de transformació del sistema sanitari (Tram. 355-00203/12)

  Alba Vergés i Bosch, Consellera del Departament de Salut

  Sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del comitè de vaga dels metges interns residents davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació laboral i les reivindicacions del col·lectiu (Tram. 356-00886/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació del comitè de vaga dels metges interns residents davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació laboral i les reivindicacions del col·lectiu (Tram. 357-00892/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.