Comissió de Salut

Dia:
Dimarts, 15 de setembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (Tram. 200-00008/12)

  Ple del Parlament

  Tramitació del projecte de llei per la Comissió de Salut en seu legislativa plena

  (esmenes presentades: BOPC, 626, 14; informe: BOPC, 654, 17)

 • 2

  Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 202-00040/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Tramitació de la Proposició de llei per la Comissió de Salut en seu legislativa plena

  (Text presentat: BOPC, 244, 49; esmenes presentades: BOPC, 547, 7; informe: BOPC, 657, 10)