Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 25 de juny de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el millorament de la Unitat d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de l'Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat, de Cambrils (Tram. 250-00513/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 218, 39; esmenes: BOPC, 246, 23)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d'urgència al CAP Gavà 1 i la reobertura del dispensari de salut al barri de Gavà Mar (Tram. 250-00563/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 238, 36; esmenes: BOPC, 281, 10)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la demanda d'un mapa inventari de recursos sanitaris assistencials de Catalunya (Tram. 250-00567/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 238, 41; esmenes: BOPC, 281, 10)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el servei d'al·lergologia de l'Hospital de Figueres (Tram. 250-00578/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María del Camino Fernández Riol, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 238, 57; esmenes: BOPC, 281, 11)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el servei de pediatria a la Jonquera (Tram. 250-00579/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María del Camino Fernández Riol, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 238, 58; esmenes: BOPC, 281, 11)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la lluita contra el virus de la immunodeficiència humana (Tram. 250-00581/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 238, 60; esmenes: BOPC, 281, 11)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'atenció en salut mental infantil i juvenil en l'àmbit de la salut (Tram. 250-00608/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 244, 70; esmenes: BOPC, 281, 12)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el pagament de les subvencions pendents al Comitè 1r de Desembre (Tram. 250-00618/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 249, 68; esmenes: BOPC, 288, 16)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el compliment del pacte social contra l'estigma i les discriminacions relacionades amb el VIH (Tram. 250-00619/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 249, 69)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el garantiment dels serveis de l'Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Tram. 250-00620/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 249, 70; esmenes: BOPC, 288, 16)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la supressió del servei d'oncologia pediàtrica de l'Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Tram. 250-00621/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 249, 71; esmenes: BOPC, 288, 17)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la síndrome química múltiple (Tram. 250-00623/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 249, 73; esmenes: BOPC, 288, 18)