Comissió de Salut

Dia:
Divendres, 29 de maig de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre l'evolució del coronavirus a Catalunya i les mesures adoptades i previstes pel Departament (Tram. 354-00264/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre l'evolució de la Covid-19, els estudis fets i les mesures adoptades a la conca d'Òdena (Tram. 354-00265/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre la situació de la Covid-19 i el pla de retorn a la normalitat assistencial (Tram. 354-00271/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre la gestió de l'emergència sanitària produïda per la Covid-19 (Tram. 354-00277/12)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre la gestió sanitària de la crisi provocada per la Covid-19 (Tram. 354-00292/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre l'evolució de les dades de les víctimes mortals per la Covid-19 (Tram. 354-00295/12)

  Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre les actuacions dutes a terme per a afrontar la Covid-19 (Tram. 355-00142/12)

  Alba Vergés i Bosch, Consellera del Departament de Salut

  Sessió informativa.

 • 8

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre l'evolució del coronavirus a Catalunya i les mesures adoptades i previstes pel Departament (Tram. 355-00154/12)

  Comissió de Salut

  Sessió informativa.

 • 9

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre l'evolució de la Covid-19, els estudis fets i les mesures adoptades a la conca d'Òdena (Tram. 355-00155/12)

  Comissió de Salut

  Sessió informativa.

 • 10

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre la situació de la Covid-19 i el pla de retorn a la normalitat assistencial (Tram. 355-00156/12)

  Comissió de Salut

  Sessió informativa.

 • 11

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre la gestió de l'emergència sanitària produïda per la Covid-19 (Tram. 355-00157/12)

  Comissió de Salut

  Sessió informativa.

 • 12

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre la gestió sanitària de la crisi provocada per la Covid-19 (Tram. 355-00158/12)

  Comissió de Salut

  Sessió informativa.

 • 13

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre l'evolució de les dades de les víctimes mortals per la Covid-19 (Tram. 355-00159/12)

  Comissió de Salut

  Sessió informativa.