Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 21 de novembre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de la directora assistencial d'Atenció Primària davant la Comissió de Salut per a informar sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i la creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 357-00515/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'Elisabet Abad i Giralt, directora de l'Agència Catalana del Consum, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i la creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 357-00516/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'Olimpia García Fibla, responsable de Discapacitats del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 357-00564/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença del director general de Professionals de la Salut davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 357-00568/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'Assumpta Ricart, gerent de l'Àrea d'Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 357-00570/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.