Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 21 de novembre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la síndrome de Behçet (Tram. 250-00537/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 223, 41; esmenes: BOPC, 281, 8)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la distròfia muscular de Duchenne (Tram. 250-00622/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 249, 71; esmenes: BOPC, 288, 17)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les malalties minoritàries (Tram. 250-00710/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 279, 14)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el diagnòstic de la limfangioleiomiomatosi (Tram. 250-00915/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 400, 47; esmenes: BOPC, 437, 17)

 • 5

  Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (Tram. 200-00008/12)

  Nomenament de la Ponència

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Maria Guerrero, presidenta de l'Associació Espanyola de Linfangioleiomiomatosi, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la investigació de la linfangioleiomiomatosi i l'atenció sanitària i social que reben les dones que la pateixen (Tram. 356-00531/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Comissió Assessora en Malalties Minoritàries davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la tasca de la Comissió Assessora (Tram. 356-00634/12)

  Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Compareixença d'una representació de la Federació Espanyola de Malalties Rares davant la Comissió de Salut per a informar sobre els programes i el vintè aniversari de la Federació (Tram. 357-00495/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Malalties Minoritàries davant la Comissió de Salut per a informar sobre la seva activitat (Tram. 357-00496/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 10

  Compareixença de Jordi Cruz Villalba, president de l'Institut per al Maneig Interdisciplinari de les Malalties Minoritàries - La Casa de Sofia (Tram. 357-00492/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 11

  Compareixença de Roberto Calderón, president de l'Associació Síndrome de Ménière Espanya (Asmes), davant la Comissió de Salut per a informar sobre la feina i les activitats de l'Associació (Tram. 357-00497/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 12

  Compareixença de Maria Guerrero, presidenta de l'Associació Espanyola de Linfangioleiomiomatosi, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la investigació de la linfangioleiomiomatosi i l'atenció sanitària i social que reben les dones que la pateixen (Tram. 357-00647/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 13

  Compareixença d'una representació de la Comissió Assessora en Malalties Minoritàries davant la Comissió de Salut per a informar sobre la tasca de la Comissió Assessora (Tram. 357-00648/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

Nota: D'aprovar-se els punts 5 (Tram. 356-00531/12: Sol·licitud de compareixença de Maria Guerrero, presidenta de l'Associació Espanyola de Linfangioleiomiomatosi) i 6 de l'ordre del dia (Tram. 356-00634/12: Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Comissió Assessora en Malalties Minoritàries), la presidenta, de conformitat amb l'article 54.4 del RPC proposarà, si escau, ampliar l'ordre del dia per incloure la substanciació de les compareixences.