Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 19 de setembre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre les actuacions del Departament de Salut per a donar resposta als nous reptes de salut (Tram. 355-00080/12)

  Alba Vergés i Bosch, Consellera del Departament de Salut

  Sessió informativa.

 • 2

  Control del compliment de la Resolució 226/XII, sobre la reducció de les llistes d'espera del sistema sanitari públic (Tram. 290-00203/12)

  Control de compliment.