Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 4 de juliol de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les dones afectades pel mètode anticonceptiu Essure (Tram. 250-00259/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 118, 75)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la targeta sanitària «Cuida'm» (Tram. 250-00289/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 126, 86; esmenes: BOPC, 164, 23)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el desenvolupament d'un protocol unificat per al tractament de casos de mort perinatal (Tram. 250-00305/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María del Camino Fernández Riol, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 136, 73; esmenes: BOPC, 171, 9)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'adaptació dels centres hospitalaris i sanitaris per a persones amb discapacitat (Tram. 250-00310/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 136, 79; esmenes: BOPC, 171, 10)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el dret a facilitar la presència d'un acompanyant durant la visita d'avaluació mèdica a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (Tram. 250-00315/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 136, 85; esmenes: BOPC, 171, 11)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el tancament del servei de radioteràpia de l'Hospital Sant Joan, de Reus (Tram. 250-00317/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 140, 9; esmenes: BOPC, 171, 11)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el garantiment de temps màxims d'espera per a intervencions de mastectomia per a homes transsexuals i de cirurgia genital per a dones transsexuals (Tram. 250-00318/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 140, 10; esmenes: BOPC, 171, 12)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el transport sanitari al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre (Tram. 250-00328/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 140, 21; esmenes: BOPC, 171, 12)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d'urgències de vint-i-quatre hores i del servei de farmàcia de guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat (Tram. 250-00337/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 143, 25; esmenes: BOPC, 186, 16)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'ampliació del CAP Sant Just Desvern (Tram. 250-00338/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 143, 26; esmenes: BOPC, 186, 16)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la pèrdua de serveis assistencials de primària i d'especialistes al CUAP El Serral, de Sant Vicenç dels Horts (Tram. 250-00339/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 143, 26; esmenes: BOPC, 186, 17)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la humanització del protocol d'intervenció per cesària (Tram. 250-00348/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María del Camino Fernández Riol, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 143, 37; esmenes: BOPC, 186, 17)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d'urgències nocturnes del CAP Esparreguera (Tram. 250-00361/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 148, 14; esmenes: BOPC, 186, 18)

 • 14

  Proposta de resolució sobre els riscos per a la salut per les antenes de telefonia mòbil a Cerdanyola del Vallès (Tram. 250-00366/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 158, 29; esmenes: BOPC, 198, 18)

 • 15

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre el procés per a constituir BarnaClínic en una fundació (Tram. 354-00127/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 16

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre el desenvolupament, la dotació econòmica i la previsió per al 2019 del Pla nacional d'urgències i atenció continuada (Tram. 354-00128/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 17

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre el desenvolupament, la dotació econòmica i la previsió per al 2019 de l'Estratègia nacional d'atenció primària i salut comunitària (Tram. 354-00129/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Volem Signar i Escoltar davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els problemes dels infants sords per a fer servir la llengua de signes en l'àmbit sanitari (Tram. 356-00447/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença d'Ana Rosa Sevillano, de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el reconeixement de la categoria laboral i les funcions dels tècnics en cures auxiliars d'infermeria (Tram. 356-00452/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 356-00468/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença de la sub-directora general de Promoció de la Salut davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 356-00469/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Planificació en Salut davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 356-00470/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença de la sub-directora general de la Cartera de Serveis i Mapa Sanitari davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 356-00471/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença d'Olimpia García Fibla, responsable de Discapacitats del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 356-00472/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença de la sub-directora general d'Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 356-00473/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença de Maria del Pilar Godina Peris, cap del Servei d'Ordenació Sanitària, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 356-00474/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Atenció Sanitària i Participació davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 356-00475/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 28

  Sol·licitud de compareixença del director general de Professionals davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 356-00476/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 29

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Blanch, director del Pla de salut mental, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 356-00477/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 30

  Sol·licitud de compareixença d'Assumpta Ricart, gerent de l'Àrea d'Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 356-00478/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 31

  Sol·licitud de compareixença de Joan Pons, responsable científic de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 356-00479/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 32

  Sol·licitud de compareixença de Mireia Espallargues, responsable d'Avaluació de les Tecnologies i Qualitat de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 356-00480/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 33

  Sol·licitud de compareixença de Divina Farreny i Justribó, gerent de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 356-00481/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 34

  Sol·licitud de compareixença de Núria Puig Rosés, gerent de la regió sanitària de la Catalunya Central, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 356-00482/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 35

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Carreras i Massanet, gerent de la regió sanitària de Girona, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 356-00483/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 36

  Sol·licitud de compareixença de Ramon Descarrega i Queralt, gerent de la regió sanitària del Camp de Tarragona, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 356-00484/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 37

  Sol·licitud de compareixença de Maria del Mar Lleixà i Fortuño, gerent de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 356-00485/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 38

  Sol·licitud de compareixença de Lluís Franch i Viñas, gerent de la regió sanitària de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 356-00486/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 39

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Argimon, director gerent de l'Institut Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre el Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (Tram. 356-00487/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 40

  Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 202-00040/12)

  Nomenament de la ponència.

  (Text presentat: BOPC, 244, 49)

 • 41

  Proposta de resolució sobre els serveis d'atenció primària a Gavà (Tram. 250-00368/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 158, 32; esmenes: BOPC, 198, 19)

 • 42

  Proposta de resolució sobre la construcció del CAP Gavà 3 (Tram. 250-00369/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 158, 33; esmenes: BOPC, 198, 19)