Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 6 de juny de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la cobertura de les guàrdies de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona (Tram. 250-00214/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 100, 29; esmenes: BOPC, 153, 11)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la gratuïtat del telèfon d'atenció sanitària 061 (Tram. 250-00256/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 112, 26; esmenes: BOPC, 153, 14)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les dones afectades pel mètode anticonceptiu Essure (Tram. 250-00259/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 118, 75)

 • 4

  Proposta de resolució de suport a les persones que pateixen la síndrome postpòlio (Tram. 250-00261/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 118, 78; esmenes: BOPC, 153, 15)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el servei de pediatria del CAP La Sagrera, de Barcelona (Tram. 250-00265/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 118, 84; esmenes: BOPC, 153, 15)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la introducció de la perspectiva de gènere en els protocols i els diagnòstics sanitaris (Tram. 250-00266/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 118, 85; esmenes: BOPC, 153, 16)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el consorci que ha de gestionar l'Hospital Sant Joan, de Reus (Tram. 250-00273/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 118, 94; esmenes: BOPC, 153, 16)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'Hospital Nadal Meroles, de Lleida (Tram. 250-00274/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 118, 96; esmenes: BOPC, 153, 17)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'atenció pediàtrica urgent a Tarragona (Tram. 250-00275/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 118, 96; esmenes: BOPC, 153, 18)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la targeta sanitària «Cuida'm» (Tram. 250-00289/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 126, 86; esmenes: BOPC, 164, 23)

 • 11

  Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets dels ciutadans atesos als centres d'urgències d'atenció primària (Tram. 250-00301/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 130, 51; esmenes: BOPC, 164, 24)

 • 12

  Proposta de resolució sobre el desenvolupament d'un protocol unificat per al tractament de casos de mort perinatal (Tram. 250-00305/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María del Camino Fernández Riol, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 136, 73; esmenes: BOPC, 171, 9)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la recuperació dels serveis de salut del CAP Vallirana (Tram. 250-00309/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 136, 78; esmenes: BOPC, 171, 10)

 • 14

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un nou centre d'atenció primària al barri de Can Clota, d'Esplugues de Llobregat (Tram. 250-00335/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 143, 23; esmenes: BOPC, 186, 15)

 • 15

  Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

  • 15.1

   Proposta d'audiència en comissió de Jordi Baroja i Benlliure, president de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00851/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.2

   Proposta d'audiència en comissió d'Antoni Sisó, president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00853/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.3

   Proposta d'audiència en comissió d'Alba Brugués i Brugués, presidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00854/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.4

   Proposta d'audiència en comissió d'Antoni Gómez Jiménez, en representació del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00855/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.5

   Proposta d'audiència en comissió de Javier Martín, director general de Vitaldent, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00856/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.6

   Proposta d'audiència en comissió de Lluís Monset i Castells, director general de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00859/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.7

   Proposta d'audiència en comissió de Josep Maria Sabaté, economista i ex-director del Servei Català de la Salut, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00860/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.8

   Proposta d'audiència en comissió de Javier Martín, director general de Vitaldent, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00862/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.9

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació d'Arrels Fundació amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00863/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.10

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00864/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.11

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00865/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.12

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00866/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.13

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00867/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.14

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00868/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.15

   Proposta d'audiència en ponència de Federico Simón Salazar, estomatòleg i creador del primer Programa d'assistència dental infantil del País Basc, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00882/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.16

   Proposta d'audiència en ponència de Ramiro Solé i Llort, odontòleg, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00883/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.17

   Proposta d'audiència en ponència de Miguel Hernández Juyol, odontopediatre, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00884/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.18

   Proposta d'audiència en ponència de Jesús Rueda García, director dels programes de salut bucodental del Servei Extremeny de Salut i president de la Societat Espanyola d'Epidemiologia i Salut Pública Oral, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00885/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.19

   Proposta d'audiència en ponència de Conchita Peña, degana del Col·legi de Treball Social, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00888/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.20

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00889/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.21

   Proposta d'audiència en ponència d'Antoni Gómez Jiménez, president del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00890/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.22

   Proposta d'audiència en ponència de Josep Montero i Pelegrí, president del Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00891/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.23

   Proposta d'audiència en ponència de Montserrat Conill, presidenta de l'Associació d'Higienistes i Auxiliars de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00892/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.24

   Proposta d'audiència en ponència de José Augusto García Navarro, director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00893/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.25

   Proposta d'audiència en ponència d'Elías Casals, doctor en odontologia i ex-secretari general del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00894/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.26

   Proposta d'audiència en ponència de Juan Carlos Llodra, director executiu del Consell General de Col·legis d'Odontòlegs i Estomatòlegs d'Espanya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00895/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.27

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00896/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.28

   Proposta d'audiència en ponència de Laura Pérez Lacueva, advocada de la Plataforma d'Afectats d'Idental, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00897/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.29

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la patronal de clíniques dentals de la Pimec amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00898/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.30

   Proposta d'audiència en ponència d'Antoni Gómez Jiménez, president del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00899/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.31

   Proposta d'audiència en ponència d'Elias Casals Peidró, odontòleg, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00902/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.32

   Proposta d'audiència en ponència de Carles Muñiz, odontòleg, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00903/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.33

   Proposta d'audiència en ponència de Maria Josep López Dolcet, en representació d'Estratègia nacional de l'atenció primària i salut comunitària, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00907/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.34

   Proposta d'audiència en ponència d'Antoni Sisó, president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00911/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.35

   Proposta d'audiència en ponència d'Alba Brugués, presidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00912/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.36

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00913/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.37

   Proposta d'audiència en ponència de Guillem López Casasnovas, catedràtic d'economia de la Universitat Pompeu Fabra, especialitzat en salut, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00914/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.38

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació dels col·legis de metges amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00915/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.39

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació dels col·legis d'infermeres amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00916/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.40

   Proposta d'audiència en ponència de Lucía Artazcoz, en representació de l'Agència de Salut de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00920/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.41

   Proposta d'audiència en ponència d'Elias Casals, en representació de Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00921/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.42

   Proposta d'audiència en ponència de María Luisa Tobella, odontòloga de l'Hospital de Sant Joan de Déu, de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00922/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.43

   Proposta d'audiència en ponència de José López López, en representació de l'Hospital Odontològic de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00923/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 15.44

   Proposta d'audiència en ponència de Josep Maria Ustrell, professor del Departament d'Odontoestomatologia de la Facultat d'Odontologia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 352-00926/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

 • 16

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre el tancament del servei de radioteràpia a Tarragona durant l'estiu (Tram. 354-00006/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 17

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre el pla de xoc per a recuperar la despesa sanitària per càpita i els nivells de serveis i de qualitat en l'assistència sanitària pública (Tram. 354-00028/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 18

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre el procés per a constituir Barnaclínic en una fundació (Tram. 354-00072/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 19

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre el procés per a fer fora del Siscat les entitats amb afany de lucre i sobre la possibilitat de compra de l'Hospital General de Catalunya (Tram. 354-00073/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 20

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre el desenvolupament, la dotació econòmica i la previsió per al 2019 del Pla nacional d'urgències i atenció continuada i de l'Estratègia nacional d'atenció primària i salut comunitària (Tram. 354-00074/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 21

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre les perspectives, avaluacions i propostes davant la manca de personal d'infermeria a Catalunya (Tram. 354-00094/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 22

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre l'increment del nombre de persones en llista d'espera per a intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques i visites a especialistes (Tram. 354-00103/12)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença d'Ángel Juárez, en representació de la Coordinadora d'Entitats de Tarragona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació del sistema sanitari (Tram. 356-00188/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Mesas Magdaleno, president de l'Associació de Veïns de Sant Joan de Llefià - Gran Sol, de Badalona, davant la Comissió de Salut, perquè informi sobre el problema que pateix el barri amb les llistes d'espera sanitàries i la manca de professionals d'aquest àmbit (Tram. 356-00227/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la delegació catalana de l'Associació Espanyola de la Malaltia de Behçet davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de les persones afectades per aquesta malaltia (Tram. 356-00230/12)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença d'Edgar Vinyals, president de la Federació Veus, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de les persones amb experiències en salut mental (Tram. 356-00232/12)

  Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Cruz Villalba, president de l'Institut per al Maneig Interdisciplinari de les Malalties Minoritàries - La Casa de Sofia (Tram. 356-00233/12)

  Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 28

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Gómez Batiste, director mèdic de l'Institut Català d'Oncologia, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els resultats del Servei de Cures Pal·liatives (Tram. 356-00240/12)

  Lluís Guinó i Subirós, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Anna Erra i Solà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 29

  Sol·licitud de compareixença de la secretària general de Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'estat dels treballs i el contingut del reglament de desplegament de la Llei 9/2017, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut (Tram. 356-00285/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 30

  Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern a Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el coneixement que té del tancament del servei d'oncologia pediàtrica de l'Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental) (Tram. 356-00314/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 31

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació Espanyola de Malalties Rares davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els programes i el vintè aniversari de la Federació (Tram. 356-00328/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 32

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Malalties Minoritàries davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la seva activitat (Tram. 356-00329/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 33

  Sol·licitud de compareixença de Roberto Calderón, president de l'Associació Síndrome de Ménière Espanya (Asmes), davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la feina i les activitats de l'Associació (Tram. 356-00337/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 34

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Argimon, gerent de l'Institut Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les mesures de millorament de l'Institut Català de la Salut (Tram. 356-00338/12)

  Jorge Soler González, del Comissió de Salut; Lluís Guinó i Subirós, del Comissió de Salut; Gemma Espigares Tribó, del Comissió de Salut; Assumpta Escarp Gibert, del Comissió de Salut; Marta Ribas Frías, del Comissió de Salut

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 35

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Comissions Obreres davant la Comissió de Salut perquè expliqui els acords del segon conveni del Siscat (Tram. 356-00339/12)

  Jorge Soler González, del Comissió de Salut; Lluís Guinó i Subirós, del Comissió de Salut; Gemma Espigares Tribó, del Comissió de Salut; Assumpta Escarp Gibert, del Comissió de Salut; Marta Ribas Frías, del Comissió de Salut

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 36

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de Salut perquè expliqui els acords del segon conveni del Siscat (Tram. 356-00340/12)

  Jorge Soler González, del Comissió de Salut; Lluís Guinó i Subirós, del Comissió de Salut; Gemma Espigares Tribó, del Comissió de Salut; Assumpta Escarp Gibert, del Comissió de Salut; Marta Ribas Frías, del Comissió de Salut

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 37

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Sindicat d'Infermeria - SATSE davant la Comissió de Salut perquè expliqui els acords del segon conveni del Siscat (Tram. 356-00341/12)

  Jorge Soler González, del Comissió de Salut; Lluís Guinó i Subirós, del Comissió de Salut; Gemma Espigares Tribó, del Comissió de Salut; Assumpta Escarp Gibert, del Comissió de Salut; Marta Ribas Frías, del Comissió de Salut

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 38

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consorci Sanitari i Social de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè expliqui els acords del segon conveni del Siscat (Tram. 356-00342/12)

  Jorge Soler González, del Comissió de Salut; Lluís Guinó i Subirós, del Comissió de Salut; Gemma Espigares Tribó, del Comissió de Salut; Assumpta Escarp Gibert, del Comissió de Salut; Marta Ribas Frías, del Comissió de Salut

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 39

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió Catalana d'Hospitals davant la Comissió de Salut perquè expliqui els acords del segon conveni del Siscat (Tram. 356-00343/12)

  Jorge Soler González, del Comissió de Salut; Lluís Guinó i Subirós, del Comissió de Salut; Gemma Espigares Tribó, del Comissió de Salut; Assumpta Escarp Gibert, del Comissió de Salut; Marta Ribas Frías, del Comissió de Salut

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 40

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Entitats de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els acords del segon conveni del Siscat (Tram. 356-00347/12)

  Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 41

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els motius de la convocatòria de vaga dels metges del Siscat (Tram. 356-00351/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 42

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la darrera campanya de vacunació contra la grip i la cobertura que ha tingut a Catalunya (Tram. 356-00354/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 43

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació Catalana d'Infermeria i Salut Escolar i de Comissions Obreres davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el projecte dels infermers escolars als centres educatius per a infants amb necessitats sanitàries (Tram. 356-00371/12)

  Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Lluís Guinó i Subirós, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicà; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 44

  Sol·licitud de compareixença d'Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació del Sistema d'Emergències Mèdiques, el pla de millora tecnològica i les oportunitats per a avançar en el model assistencial (Tram. 356-00373/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 45

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació del transport sanitari (Tram. 356-00377/12)

  Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 46

  Sol·licitud de compareixença d'Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació del transport sanitari (Tram. 356-00378/12)

  Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 47

  Sol·licitud de compareixença de Joan Delort i Menal, director del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació del transport sanitari (Tram. 356-00379/12)

  Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 48

  Sol·licitud de compareixença d'Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'organització del servei d'emergències mèdiques i la creació de nous serveis com l'Equip de Complexitat Operativa Eco-0 (Tram. 356-00384/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 49

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Polseres Candela davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la recerca del càncer infantil (Tram. 356-00399/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 50

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la plataforma +Planifica2+Salud davant la Comissió de Salut perquè expliqui la seva estratègia per a promoure la salut sexual i reproductiva (Tram. 356-00401/12)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 51

  Sol·licitud de compareixença de Lluïsa Pla Masip, coordinadora assistencial del Centre de Vida Independent, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les activitats del centre (Tram. 356-00431/12)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 52

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i la creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 356-00441/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 53

  Sol·licitud de compareixença de la directora assistencial d'Atenció Primària davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i la creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 356-00442/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 54

  Sol·licitud de compareixença d'Elisabet Abad i Giralt, directora de l'Agència Catalana del Consum, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i la creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 356-00443/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 55

  Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Públics davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i la creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 356-00444/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.