Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 11 d'abril de 2019
Hora:
13:30h En acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia