Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 28 de març de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre els implants coclears (Tram. 250-00176/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 84, 21)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'extensió dels implants coclears bilaterals (Tram. 250-00196/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 6; esmenes: BOPC, 133, 28)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la llista d'espera per a rebre un implant coclear (Tram. 250-00477/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 206, 39; esmenes: BOPC, 242, 9)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la falta de professionals mèdics (Tram. 250-00177/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 84, 22; esmenes: BOPC, 133, 27)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la defensa del dret universal a la sanitat pública (Tram. 250-00178/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 84, 23; esmenes: BOPC, 133, 27)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la vacunació (Tram. 250-00189/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 84, 39)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el consum d'opioides (Tram. 250-00191/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 84, 42)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'abordatge multidisciplinari del dolor crònic no oncològic en els pacients amb prescripció d'opiacis (Tram. 250-00288/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 126, 84; esmenes: BOPC, 164, 23)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la resolució de les deficiències de l'Hospital de l'Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet (Tram. 250-00194/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 4; esmenes: BOPC, 133, 28)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'atenció hospitalària a Santa Coloma de Gramenet (Tram. 250-00231/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 106, 31; esmenes: BOPC, 153, 12)