Convocatòria

Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 14 de març de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre la diagnosi i les perspectives del Fòrum de Diàleg Professional amb relació al sistema sanitari (Tram. 354-00095/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre els treballs del Fòrum de Diàleg Professional (Tram. 355-00052/12)

  Alba Vergés i Bosch, Consellera del Departament de Salut

  Sessió informativa.

Nota: En cas que s'aprovi la sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre la diagnosi i les perspectives del Fòrum de Diàleg Professional amb relació al sistema sanitari (tram. 354-00095/12), la presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà l'ampliació de l'ordre del dia per a substanciar-la conjuntament amb el punt 2 de l'ordre del dia.