Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 31 de gener de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el servei d'ambulàncies al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre (Tram. 250-00069/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 34, 18; esmenes: BOPC, 133, 20)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el CAP Ocata, del Masnou (Tram. 250-00081/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 38, 16; esmenes: BOPC, 133, 21)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'ampliació del test ràpid de malalties de transmissió sexual (Tram. 250-00091/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 46, 20; esmenes: BOPC, 133, 22)

 • 4

  Proposta de resolució sobre els serveis odontològics infantils de la sanitat pública (Tram. 250-00093/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 46, 23; esmenes: BOPC, 133, 22)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'atenció en salut mental pública (Tram. 250-00097/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 46, 29; esmenes: BOPC, 133, 23)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la reducció de la llista d'espera dels pacients pendents de la primera visita a l'especialista per al·lèrgies (Tram. 250-00101/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 50, 13; esmenes: BOPC, 133, 24)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'atenció continuada al CAP Tossa de Mar (Tram. 250-00122/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 55, 26; esmenes: BOPC, 133, 25)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'addicció dels adolescents a les noves tecnologies (Tram. 250-00141/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 5; esmenes: BOPC, 133, 26)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'impuls d'una estratègia per a promoure l'ús terapèutic del cànnabis (Tram. 250-00173/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 77, 59; esmenes: BOPC, 133, 26)