Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 13 de desembre de 2018
Hora:
14:00h En acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

  • 1.1

   Proposta d'audiència en comissió del secretari de Salut Pública amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00189/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.2

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Equip Territorial de Salut Pública de l'Alt Pirineu i Aran amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00190/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.3

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Equip Territorial de Salut Pública de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00191/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.4

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Equip Territorial de Salut Pública de la Catalunya Central amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00192/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.5

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Equip Territorial de Salut Pública del Camp de Tarragona amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00193/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.6

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Equip Territorial de Salut Pública de Girona amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00194/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.7

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Equip Territorial de Salut Pública de Lleida amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00195/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.8

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Equip Territorial de Salut Pública de les Terres de l'Ebre amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00196/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.9

   Proposta d'audiència en comissió del coordinador del Programa Salut i Escola amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00197/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.10

   Proposta d'audiència en comissió del coordinador del Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l'activitat física i l'alimentació saludable (PAAS) amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00198/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.11

   Proposta d'audiència en comissió del coordinador de la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00199/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.12

   Proposta d'audiència en comissió del president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00200/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.13

   Proposta d'audiència en comissió del president de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00201/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.14

   Proposta d'audiència en comissió del coordinador del Programa de revisió de menús escolars amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00202/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.15

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del coordinador del Grup de Vacunes del Departament de Salut amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00203/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.16

   Proposta d'audiència en comissió del coordinador del Programa de les malalties de diagnòstic prenatal i de cribratge neonatal amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00204/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.17

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi de Metges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00205/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.18

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi de Metges de Tarragona amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00206/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.19

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi de Metges de Lleida amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00207/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.20

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi de Metges de Girona amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00208/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.21

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00209/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.22

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00210/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.23

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi de Farmacèutics de Lleida amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00211/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.24

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00212/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.25

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Tarragona amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00213/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.26

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Lleida amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00214/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.27

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Girona amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00215/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.28

   Proposta d'audiència en comissió del coordinador del Programa de les malalties infeccioses amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00216/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.29

   Proposta d'audiència en comissió del coordinador del Programa d'atenció a les drogodependències amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00217/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.30

   Proposta d'audiència en comissió del coordinador del Programa "Beveu menys" amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00218/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.31

   Proposta d'audiència en comissió del coordinador del Programa "Aquí sí" amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00219/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.32

   Proposta d'audiència en comissió del coordinador del Programa de prevenció, control i atenció al VIH, les infeccions de transmissió sexual i les hepatitis víriques amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00220/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.33

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i la Sida de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00221/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.34

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Xarxa d'Unitats de Salut Laboral amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00222/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.35

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Agència de Salut Pública de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00223/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.36

   Proposta d'audiència en comissió del coordinador de la docència de postgrau en salut pública amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00224/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.37

   Proposta d'audiència en comissió de Joan Ramon Villalbí, president de la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00225/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.38

   Proposta d'audiència en comissió d'Andreu Segura, expert i vocal de la Comissió de Bioètica de Catalunya i del Consell Assessor de Salut Pública de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00226/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.39

   Proposta d'audiència en comissió d'Antoni Plasència, director general de l'Institut de Salut Global de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00227/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.40

   Proposta d'audiència en comissió de Miquel Porta Serra, catedràtic de salut pública de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00228/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.41

   Proposta d'audiència en comissió de Jordi Baroja i Benlliure, president de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00229/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.42

   Proposta d'audiència en comissió de Magda Campins Martí, cap de servei de medicina preventiva de l'Hospital de la Vall d'Hebron, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00230/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.43

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00231/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.44

   Proposta d'audiència en comissió del sub-director general de Coordinació de Salut Pública amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00232/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.45

   Proposta d'audiència en comissió del secretari de Salut Pública amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00233/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.46

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi de Metges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00234/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.47

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00235/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.48

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi de Veterinaris de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00236/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.49

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell de Veterinaris de Barcelona amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00237/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.50

   Proposta d'audiència en comissió de Manel Balcells i Díaz, president del Consell Assessor de Salut, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00238/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.51

   Proposta d'audiència en comissió de José Vicente Fernández García, responsable del Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00239/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.52

   Proposta d'audiència en comissió de Gemma Tarafa Orpinell, presidenta de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00240/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.53

   Proposta d'audiència en comissió de Carme Borrell Thió, gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00241/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.54

   Proposta d'audiència en comissió d'Antoni Sisó Almirall, president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00242/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.55

   Proposta d'audiència en comissió de Ricard Vizcarra Miquel, president del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00243/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.56

   Proposta d'audiència en comissió de Joan Ramon Villalbí, cap de l'Àrea de Qualitat i Processos de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00244/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.57

   Proposta d'audiència en comissió de Josep Lluís de Peray Baiges, diplomat en salut pública i especialista en medicina familiar i comunitària, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00245/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.58

   Proposta d'audiència en comissió de Jordi Sunyer Deu, cap del Programa d'Infància i Medi Ambient de l'Institut de Salut Global de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00246/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.59

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00247/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.60

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00248/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.61

   Proposta d'audiència en comissió de Jordi Baroja Benlliure, president de la Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00249/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.62

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00302/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.63

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00303/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.64

   Proposta d'audiència en ponència de Catalina Chamorro, cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00304/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.65

   Proposta d'audiència en ponència de Jordi Baroja, president de la Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00305/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.66

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00306/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.67

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00307/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.68

   Proposta d'audiència en ponència de Carme Borrell, gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00308/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.69

   Proposta d'audiència en ponència d'Antoni Plasència, director general de l'Institut de Salut Global de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00309/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.70

   Proposta d'audiència en ponència de Marina Geli, exconsellera de Salut, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00310/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.71

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00311/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.72

   Proposta d'audiència en ponència de Miquel Porta, catedràtic de medicina preventiva i salut pública de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00312/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.73

   Proposta d'audiència en ponència de Mercè Bieto, subdirectora regional de Salut Pública a Lleida i l'Alt Pirineu i Aran, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00313/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.74

   Proposta d'audiència en ponència de María Ángeles Maestro Martín, metgessa i membre de la Coordinadora Antiprivatització de la Sanitat, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00336/12)

   Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.75

   Proposta d'audiència en ponència de Carles Muntaner, catedràtic de la Bloomberg Faculty of Nursing i de la Dalla Lana School of Public Health de la Universitat de Toronto, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 352-00337/12)

   Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.