Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 29 de novembre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la realització d'una auditoria externa amb relació a les llistes d'espera sanitàries (Tram. 250-00031/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 28, 18; esmenes: BOPC, 133, 12)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el servei de pediatria de vint-i-quatre hores a Sant Cugat del Vallès (Tram. 250-00032/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 28, 20; esmenes: BOPC, 133, 12)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'endometriosi (Tram. 250-00033/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 28, 21; esmenes: BOPC, 133, 13)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la presència d'un anestesista a les intervencions oftalmològiques de l'Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona (Tram. 250-00034/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 28, 22; esmenes: BOPC, 133, 13)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la implantació del Codi risc de suïcidi amb perspectiva de gènere (Tram. 250-00042/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 28, 31; esmenes: BOPC, 133, 16)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el Codi risc de suïcidi (Tram. 250-00287/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 126, 83; esmenes: BOPC, 164, 22)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'accés a dispositius per a mesurar la glucosa en persones diabètiques (Tram. 250-00048/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 28, 38; esmenes: BOPC, 133, 17)

 • 8

  Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament de Salut (Tram. 250-00050/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 28, 40)

 • 9

  Proposta de resolució sobre les clíniques odontològiques iDental (Tram. 250-00242/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 106, 45; esmenes: BOPC, 153, 13)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'estafa de les clíniques odontològiques iDental (Tram. 250-00375/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 172, 10; esmenes: BOPC, 209, 21)

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de representants dels sindicats de metges que convoquen una vaga a partir del 26 de novembre de 2018 davant la Comissió de Salut perquè informin de les raons de la convocatòria i de l'estat de les negociacions amb el Govern (Tram. 356-00272/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Compareixença de representants dels sindicats de metges que convoquen una vaga a partir del 26 de novembre de 2018 davant la Comissió de Salut per a informar de les raons de la convocatòria i de l'estat de les negociacions amb el Govern (Tram. 357-00164/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.