Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 15 de novembre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut per a informar sobre la recuperació de l'estructura i els programes de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i sobre els programes de salut comunitària (Tram. 357-00097/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 2

  Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 200-00004/12)

  Nomenament de la Ponència.

  (Text presentat: BOPC, 136, 33)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la situació de dos centres d'atenció primària de Cerdanyola del Vallès (Tram. 250-00029/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 28, 16; esmenes: BOPC, 133, 11)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la realització d'una auditoria externa amb relació a les llistes d'espera sanitàries (Tram. 250-00031/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 28, 18; esmenes: BOPC, 133, 12)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la vacunació dels professionals sanitaris contra la grip (Tram. 250-00043/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 28, 32)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la manca de pediatres en el sistema sanitari públic (Tram. 250-00044/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 28, 33; esmenes: BOPC, 133, 16)