Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 18 d'octubre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de representants de la Vocalia de Llevadores del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona davant la Comissió de Salut per a explicar l'informe sobre l'acompanyament continuat, personal i integral de la dona per part del llevador (Tram. 357-00096/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'epidèmia de grip i altres possibles epidèmies (Tram. 250-00002/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 14, 4; esmenes: BOPC, 133, 8)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el millorament de l'accés a les clíniques del dolor (Tram. 250-00028/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 28, 15; esmenes: BOPC, 133, 10)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la situació de dos centres d'atenció primària de Cerdanyola del Vallès (Tram. 250-00029/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 28, 16; esmenes: BOPC, 133, 11)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'ampliació del Programa de diagnòstic ràpid del càncer a tots els tipus de càncer arreu de Catalunya (Tram. 250-00040/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 28, 29; esmenes: BOPC, 133, 15)

 • 6

  Proposta de resolució sobre les inversions en l'àmbit de la salut (Tram. 250-00041/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 28, 30; esmenes: BOPC, 133, 15)