Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 27 de setembre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'aplicació a Catalunya de la història clínica digital del Sistema Nacional de Salut (Tram. 250-00001/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 14, 3; esmenes: BOPC, 133, 8)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'epidèmia de grip i altres possibles epidèmies (Tram. 250-00002/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 14, 4; esmenes: BOPC, 133, 8)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el circuit assistencial de pacients que requereixen hemodiàlisi (Tram. 250-00003/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 16, 17; esmenes: BOPC, 133, 9)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'elaboració de perfils nutricionals propis en la lluita contra l'obesitat (Tram. 250-00038/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 28, 27; esmenes: BOPC, 133, 14)

 • 5

  Proposta de resolució sobre salut mental (Tram. 250-00039/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 28, 28; esmenes: BOPC, 133, 14)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Vocalia de Llevadores del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè expliquin l'informe sobre l'acompanyament continuat, personal i integral de la dona per part del llevador (Tram. 356-00014/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del projecte Actictus, de l'Hospital Sant Joan de Déu, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'ictus infantil (Tram. 356-00025/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la recuperació de l'estructura i els programes de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i sobre els programes de salut comunitària (Tram. 356-00038/12)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del responsable del Servei Català de la Salut, com a membre del Comitè de Direcció de l'Estratègia Nacional de l'Atenció Primària i Salut Comunitària, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la implantació de l'Estratègia nacional de l'atenció primària i salut comunitària (Tram. 356-00039/12)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Institut Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les mesures previstes per a compensar els treballadors que van cobrir serveis mínims i que van treballar durant la vaga del 3 d'octubre de 2017 (Tram. 356-00073/12)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de la Fundació Sant Hospital, de la Seu d'Urgell, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00077/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital de Puigcerdà davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00078/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital Comarcal del Pallars davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00079/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Espitau Val d'Aran davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00080/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital Santa Maria, de Lleida, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00081/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00082/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença del director gerent del Pius Hospital de Valls davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00083/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital Sant Joan, de Reus, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00084/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital del Vendrell davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00085/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital Sant Pau i Santa Tecla, de Tarragona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00086/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital Joan XXIII, de Tarragona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00087/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00088/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital Comarcal d'Amposta davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00089/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00090/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital de Figueres davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00091/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital de Palamós davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00092/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital Sant Jaume, d'Olot, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00093/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 28

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00094/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 29

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital Santa Caterina, de Salt, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00095/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 30

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00096/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 31

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital Comarcal de Blanes davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00097/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 32

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital d'Igualada davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00098/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 33

  Sol·licitud de compareixença del director gerent del Centre Hospitalari de Manresa davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00099/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 34

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00100/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 35

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital General de Vic davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00101/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 36

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00102/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 37

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital de Viladecans davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00103/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 38

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00104/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 39

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital del Mar de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00105/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 40

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital de l'Esperança, de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00106/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 41

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital de la Vall d'Hebron davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00107/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 42

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital Clínic de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00108/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 43

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00109/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 44

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Institut Català d'Oncologia davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00110/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 45

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital de Bellvitge davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00111/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 46

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00112/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 47

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de la Fundació Hospital de l'Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00113/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 48

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de la Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat, de Vilanova i la Geltrú, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00114/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 49

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de la Fundació Hospital Residència Sant Camil, de Sant Pere de Ribes, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00115/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 50

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital de Mataró davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00116/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 51

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital de Sabadell davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00117/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 52

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital Mútua Terrassa davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00118/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 53

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital de Terrassa davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00119/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 54

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital General de Granollers davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00120/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 55

  Sol·licitud de compareixença del director gerent de l'Hospital de Sant Celoni davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de l'hospital pel que fa a resultats assistencials, indicadors, mancances, oportunitats de millorament i pressupost (Tram. 356-00121/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 56

  Sol·licitud de compareixença d'Eduard Serrano, president de la Junta Provincial de Lleida de l'Associació Espanyola contra el Càncer, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el projecte de colònies per a infants amb càncer a Aran (Tram. 356-00140/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 57

  Sol·licitud de compareixença del gerent de l'Hospital Clínic de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la gestió del trasplantament hepàtic del jugador de futbol Éric Abidal (Tram. 356-00146/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 58

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Organització Catalana de Trasplantaments davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la gestió del trasplantament hepàtic del jugador de futbol Éric Abidal (Tram. 356-00147/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 59

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Gerència Territorial de Salut de Tarragona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tancament del servei de radioteràpia a Tarragona durant l'estiu (Tram. 356-00172/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 60

  Sol·licitud de compareixença de Tina Recio Rojas, directora del projecte I-Vaginarium, davant la Comissió de Salut perquè presenti aquest projecte (Tram. 356-00174/12)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 61

  Compareixença d'una representació del projecte Actictus, de l'Hospital Sant Joan de Déu, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació de l'ictus infantil (Tram. 357-00095/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar la compareixença d'una representació del projecte Actictus, de l'Hospital Sant Joan de Déu perquè informi sobre la situació de l'ictus infantil (tram. 356-00025/12).