Comissió de Salut

Dia:
Divendres, 29 de juny de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre els objectius i les actuacions del seu departament (Tram. 355-00015/12)

    Alba Vergés i Bosch, Consellera del Departament de Salut

    Sessió informativa.