Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 20 de juliol de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el paper de l'alimentació en la salut i en les patologies cròniques i sobre el paper dels professionals sanitaris graduats en nutrició (Tram. 356-00687/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un estudi epidemiològic dels efectes de les emissions radiotòxiques derivades del funcionament de les centrals nuclears (Tram. 250-00887/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 352, 30; esmenes: BOPC, 386, 9)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'adjudicació del servei de transport sanitari a l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 250-00922/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 364, 26)

 • 4

  Proposta de resolució sobre els treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí (Tram. 250-00949/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 378, 24; esmenes: BOPC, 424, 25)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'eliminació de les subjeccions mecàniques en l'àmbit assistencial (Tram. 250-00951/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 378, 27; esmenes: BOPC, 424, 25)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la transparència de les direccions per objectius sanitàries (Tram. 250-00952/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 378, 29; esmenes: BOPC, 424, 26)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la resposta a la violència contra els treballadors sanitaris (Tram. 250-00953/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 378, 30; esmenes: BOPC, 424, 27)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la implantació del programa de cribratge del càncer colorectal (Tram. 250-00957/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 384, 40; esmenes: BOPC, 424, 27)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la situació de la cirurgia plàstica (Tram. 250-00966/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 384, 49; esmenes: BOPC, 424, 27)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la lluita contra la malaltia de Parkinson (Tram. 250-00977/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 388, 15; esmenes: BOPC, 424, 28)

 • 11

  Proposta de resolució sobre el garantiment de les revisions ginecològiques i obstètriques a les dones amb mobilitat reduïda (Tram. 250-01046/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 419, 39; esmenes: BOPC, 458, 58)

 • 12

  Compareixença d'una representació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre el paper de l'alimentació en la salut i en les patologies cròniques i sobre el paper dels professionals sanitaris graduats en nutrició (Tram. 357-00626/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar la compareixença d'una representació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el paper de l'alimentació en la salut i en les patologies cròniques i sobre el paper dels professionals sanitaris graduats en nutrició (tram. 356-00687/11), com a punt 2 de l'ordre del dia.