Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 6 de juliol de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Associats de Pòlio i Postpòlio de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les seves reivindicacions (Tram. 356-00555/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la reobertura de la unitat de curta estada de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Tram. 250-00863/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 339, 42; esmenes: BOPC, 376, 11)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el millorament de l'atenció als pacients semicrítics i crítics de Girona (Tram. 250-00864/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 339, 43; esmenes: BOPC, 376, 11)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el CAP Les Corts, de Barcelona (Tram. 250-00871/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 345, 28; esmenes: BOPC, 386, 8)

 • 5

  Proposta de resolució sobre les urgències nocturnes a Tarragona (Tram. 250-00873/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 345, 29; esmenes: BOPC, 386, 9)

 • 6

  Proposta de resolució sobre els professionals sanitaris de la presó Model (Tram. 250-00879/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 345, 35; esmenes: BOPC, 386, 9)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la reobertura dels serveis d'atenció nocturna al CAP de Vallirana (Tram. 250-00892/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 352, 36; esmenes: BOPC, 386, 11)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la necessitat de col·locar desfibril·ladors als jutjats (Tram. 250-00895/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 352, 39; esmenes: BOPC, 386, 11)

 • 9

  Compareixença d'una representació d'Associats de Pòlio i Postpòlio de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre les seves reivindicacions (Tram. 357-00595/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença d'una representació d'Associats de Pòlio i Postpòlio de Catalunya perquè informi sobre les seves reivindicacions (tram. 356-00555/11), com a punt 2 de l'ordre del dia.