Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 8 de juny de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 200-00018/11)

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 239, 67; esmenes a la totalitat: BOPC, 268, 8; esmenes presentades: BOPC, 387, 3; informe: BOPC, 430, 23)

 • 2

  Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 202-00090/10)

  Elaboració del Dictamen.

  (Obertura de la tramitació: BOPC, 549, 58; esmenes presentades: BOPC, 330, 41)

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general de Promoció de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme (Tram. 356-00585/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'Esteve Fernández Muñoz, cap de la Unitat de Control del Tabaquisme de l'Institut Català d'Oncologia i professor del Departament de Ciències Clíniques de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme (Tram. 356-00586/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de María José López Medina, en representació del Servei d'Avaluació i Mètodes d'Intervenció de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme (Tram. 356-00587/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Monés i Carilla, director de l'Institut de la Màcula, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme (Tram. 356-00588/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Guadalupe Ortega i Cuelva, coordinadora dels programes "Atenció primària sense fum" i "Infància sense fum" de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme (Tram. 356-00589/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Joan Ramon Villalbí i Hereter, president del Consell Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme (Tram. 356-00590/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Abella i Pons, cap de la Unitat de Tabaquisme de l'Hospital de Santa Maria de Lleida, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme (Tram. 356-00591/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Joan Lozano i Fernández, coordinador del Grup d'Atenció Primària d'Abordatge al Tabaquisme de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme (Tram. 356-00592/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Cristina Martínez i Martínez, investigadora de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme (Tram. 356-00593/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'Àngela Martínez Picó, presidenta de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac i coordinadora de la Unitat de Tabaquisme del Servei d'Atenció Primària del Vallès Oriental, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme (Tram. 356-00594/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'Antònia Raich i Soriguera, psicòloga de la Divisió de Salut Mental de la Fundació Althaia, de la Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme (Tram. 356-00595/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Compareixença de la subdirectora general de Promoció de la Salut davant la Comissió de Salut per a informar sobre el tabaquisme (Tram. 357-00519/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 15

  Compareixença d'Esteve Fernández Muñoz, cap de la Unitat de Control del Tabaquisme de l'Institut Català d'Oncologia i professor del Departament de Ciències Clíniques de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el tabaquisme (Tram. 357-00520/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 16

  Compareixença de María José López Medina, en representació del Servei d'Avaluació i Mètodes d'Intervenció de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el tabaquisme (Tram. 357-00521/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 17

  Compareixença de Jordi Monés i Carilla, director de l'Institut de la Màcula, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el tabaquisme (Tram. 357-00522/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 18

  Compareixença de Guadalupe Ortega i Cuelva, coordinadora dels programes "Atenció primària sense fum" i "Infància sense fum" de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el tabaquisme (Tram. 357-00523/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 19

  Compareixença de Joan Ramon Villalbí i Hereter, president del Consell Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el tabaquisme (Tram. 357-00524/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 20

  Compareixença de Francesc Abella i Pons, cap de la Unitat de Tabaquisme de l'Hospital de Santa Maria de Lleida, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el tabaquisme (Tram. 357-00525/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 21

  Compareixença de Joan Lozano i Fernández, coordinador del Grup d'Atenció Primària d'Abordatge al Tabaquisme de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el tabaquisme (Tram. 357-00526/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 22

  Compareixença de Cristina Martínez i Martínez, investigadora de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el tabaquisme (Tram. 357-00527/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 23

  Compareixença d'Àngela Martínez Picó, presidenta de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac i coordinadora de la Unitat de Tabaquisme del Servei d'Atenció Primària del Vallès Oriental, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el tabaquisme (Tram. 357-00528/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 24

  Compareixença d'Antònia Raich i Soriguera, psicòloga de la Divisió de Salut Mental de la Fundació Althaia, de la Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el tabaquisme (Tram. 357-00529/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

Nota: (1) L'informe de ponència de la Proposició de llei del cànnabis, per indicació de la presidència de la Comissió i d'acord amb l'article 106.4 del Reglament, es distribueix electrònicament, amb el benentès que també serà publicat posteriorment en el BOPC.
(2) La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar les compareixences que consten en els punts del 3 al 13 perquè informin sobre el tabaquisme (trams. 356-00585/11 a 356-00595/11), com a punt 14 de l'ordre del dia.