Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 25 de maig de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la delegació catalana de la Federació Espanyola de Malalties Rares davant la Comissió de Salut perquè expliqui les actuacions que duu a terme la Federació (Tram. 356-00370/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Jorge Soler González, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Assumpta Escarp Gibert, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Albano Dante Fachin Pozzi, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Santi Rodríguez i Serra, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Eulàlia Reguant i Cura, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la construcció del CAP Gavà 3 (Tram. 250-00802/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 319, 24; esmenes: BOPC, 369, 10)

 • 3

  Proposta de resolució sobre els serveis d'atenció primària de Gavà (Tram. 250-00803/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 319, 25; esmenes: BOPC, 369, 11)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'atenció pediàtrica a l'Hospital de Sant Celoni (Tram. 250-00813/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 327, 19; esmenes: BOPC, 369, 11)

 • 5

  Proposta de resolució de rebuig de les expressions violentes contra el conseller de Salut (Tram. 250-00825/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 327, 34)

 • 6

  Proposta de resolució sobre les ambulàncies pediàtriques (Tram. 250-00826/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 327, 35; esmenes: BOPC, 369, 11)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la supressió del panga dels menús d'institucions públiques (Tram. 250-00834/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 333, 25; esmenes: BOPC, 376, 9)

 • 8

  Proposta de resolució sobre les sancions de trànsit als conductors de vehicles d'emergència (Tram. 250-00838/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 333, 30)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el CAP Muralles, de Tarragona (Tram. 250-00848/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 333, 42; esmenes: BOPC, 376, 10)

 • 10

  Compareixença d'una representació de la delegació catalana de la Federació Espanyola de Malalties Rares davant la Comissió de Salut per a explicar les actuacions que duu a terme la Federació (Tram. 357-00498/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar la compareixença d'una representació de la delegació catalana de la Federació Espanyola de Malalties Rares davant la Comissió de Salut perquè expliqui les actuacions que duu a terme la Federació (tram. 356-00370/11), com a punt 2 de l'ordre del dia.