Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 11 de maig de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació Veus davant la Comissió de Salut perquè expliquin el projecte "Contenció mecànica 0" i les iniciatives i experiències internacionals per a la transformació de la xarxa de salut mental (Tram. 356-00362/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Assumpta Escarp Gibert, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Albano Dante Fachin Pozzi, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Santi Rodríguez i Serra, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Eulàlia Reguant i Cura, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'assignació pressupostària del Consorci Sanitari del Maresme (Tram. 250-00709/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 275, 156; esmenes: BOPC, 312, 7)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'objectiu 3 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides (Tram. 250-00722/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 275, 171)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la incorporació a la cartera de serveis del Servei Català de la Salut de dispositius per a mesurar la glucosa en persones diabètiques (Tram. 250-00762/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 292, 33; esmenes: BOPC, 330, 73)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la política de promoció de la salut (Tram. 250-00763/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 292, 34; esmenes: BOPC, 330, 74)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la saturació de les urgències hospitalàries (Tram. 250-00769/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 297, 39; esmenes: BOPC, 337, 18)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el VIH a Catalunya (Tram. 250-00781/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 300, 68; esmenes: BOPC, 337, 18)

 • 8

  Control del compliment de la Resolució 311/XI, sobre l'Hospital de Sabadell (Tram. 290-00286/11)

  Comissió de Salut

  Control de compliment.

 • 9

  Compareixença de representants de la Federació Veus davant la Comissió de Salut per a explicar el projecte "Contenció mecànica 0" i les iniciatives i experiències internacionals per a la transformació de la xarxa de salut mental (Tram. 357-00481/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar la compareixença de representants de la Federació Veus davant la Comissió de Salut perquè expliquin el projecte "Contenció mecànica 0" i les iniciatives i experiències internacionals per a la transformació de la xarxa de salut mental (tram. 356-00362/11), com a punt 2 de l'ordre del dia.