Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 30 de març de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Padrós i Selma, president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la precarietat i la inestabilitat laboral dels metges (Tram. 356-00377/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Jorge Soler González, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Assumpta Escarp Gibert, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Albano Dante Fachin Pozzi, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Santi Rodríguez i Serra, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Eulàlia Reguant i Cura, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre el model d'atenció a la salut de les persones transgènere (Tram. 250-00691/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Assumpta Escarp Gibert, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Albano Dante Fachin Pozzi, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Eulàlia Reguant i Cura, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 268, 22)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la introducció de la tècnica de substitució valvular aòrtica per via percutània en la cartera de serveis del Servei Català de la Salut (Tram. 250-00528/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 184, 45; esmenes: BOPC, 216, 30)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida de les persones celíaques (Tram. 250-00537/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 197, 13; esmenes: BOPC, 238, 12)

 • 5

  Proposta de resolució de suport als afectats per la malaltia celíaca (Tram. 250-00643/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 252, 26; esmenes: BOPC, 289, 15)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la reobertura del servei de farmàcia en horari nocturn a Sitges (Tram. 250-00541/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 197, 18; esmenes: BOPC, 238, 12)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la instal·lació de desfibril·ladors a Tarragona (Tram. 250-00551/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 201, 45; esmenes: BOPC, 238, 13)

 • 8

  Compareixença de Jaume Padrós i Selma, president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la precarietat i la inestabilitat laboral dels metges (Tram. 357-00438/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar la compareixença de Jaume Padrós i Selma, president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, perquè informi sobre la precarietat i la inestabilitat laboral dels metges (tram. 356-00377/11) com a punt 2 de l'ordre del dia.