Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 2 de març de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Rafael Ribó, síndic de greuges, amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 357-00390/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Jaume Tort i Bardolet, director de l'Organització Catalana de Trasplantaments, amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 357-00391/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre les proves complementàries sol·licitades per l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques per a malalts de síndromes de sensibilització central (Tram. 250-00503/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 171, 13; esmenes: BOPC, 216, 27)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el millorament del diagnòstic precoç del càncer (Tram. 250-00521/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 184, 38; esmenes: BOPC, 216, 28)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'alletament matern (Tram. 250-00527/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Assumpta Escarp Gibert, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Albano Dante Fachin Pozzi, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Santi Rodríguez i Serra, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Eulàlia Reguant i Cura, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 184, 44)

 • 6

  Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària

  • 6.1

   Proposta d'audiència en ponència de Josep Maria Martínez Rodríguez, president de l'Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01296/11)

   Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.2

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01297/11)

   Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.3

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació de Malalts de Ronyó de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01298/11)

   Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.4

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Societat Catalana de Trasplantaments amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01299/11)

   Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.