Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 2 de febrer de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la construcció del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona (Tram. 250-00350/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 46; esmenes: BOPC, 143, 17)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la unitat de cures intensives pediàtriques de l'Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona (Tram. 250-00533/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 191, 32)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la unitat de cures intensives pediàtriques i la unitat neonatal de l'Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona (Tram. 250-00547/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 201, 41)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el trasllat del servei de rehabilitació del CAP Pubilla Cases, de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 250-00361/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 116, 42; esmenes: BOPC, 161, 7)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el trasllat del servei de rehabilitació del CAP Pubilla Cases, de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 250-00515/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 178, 19)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la posada en funcionament del nou centre d'atenció primària de Vilafranca del Penedès (Tram. 250-00384/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 122, 64)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (Tram. 250-00400/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 128, 36)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la contractació de serveis d'assessorament jurídic per als centres sanitaris (Tram. 250-00403/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 40; esmenes: BOPC, 173, 11)

 • 9

  Proposta de resolució sobre els psicòlegs clínics (Tram. 250-00409/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 48; esmenes: BOPC, 173, 11)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'increment del pressupost del programa Salut i Escola (Tram. 250-00426/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 66; esmenes: BOPC, 173, 12)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la transparència en el sistema sanitari (Tram. 250-00427/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 67; esmenes: BOPC, 173, 13)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la transparència i el control ètic en el sistema sanitari (Tram. 250-00428/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 68; esmenes: BOPC, 173, 13)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la precarietat laboral en el sistema sanitari (Tram. 250-00429/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 69; esmenes: BOPC, 173, 14)

 • 14

  Proposta de resolució sobre la personalitat jurídica i el pressupost de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 250-00430/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 70; esmenes: BOPC, 173, 14)

 • 15

  Proposta de resolució sobre la gestió i el pressupost de l'atenció primària i comunitària (Tram. 250-00431/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 71; esmenes: BOPC, 173, 14)

 • 16

  Proposta de resolució sobre la creació d'un servei d'urgències pediàtriques a l'Hospital de Sant Celoni (Tram. 250-00369/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 116, 50)