Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 24 de novembre de 2016
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en comissió d'una representació de la plataforma Som el que Cultivem amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00201/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença del sub-director general de Drogodependències amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 357-00206/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença en comissió d'Oriol Casals Madrid, membre de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular d'aquesta proposició de llei i codirector de la Comissió Jurídica de l'Observatori Civil de Polítiques de Drogues, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00202/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.