Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 27 d'octubre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de representants de Transforma la Salut davant la Comissió de Salut perquè expliquin la proposta per a un nou model d'atenció a la salut de les persones transsexuals (Tram. 356-00234/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre el trasllat del laboratori d'anàlisi clínica regional de l'Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt (Tram. 250-00327/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 110, 23)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el servei d'urgències de l'Hospital de Sabadell (Tram. 250-00331/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 29; esmenes: BOPC, 143, 14)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'adequació de l'aparcament de l'Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Tram. 250-00333/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialista; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 30; esmenes: BOPC, 143, 15)

 • 5

  Proposta de resolució sobre els indicadors socioeconòmics de les àrees bàsiques de salut (Tram. 250-00340/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 110, 36)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la pobresa energètica i la salut (Tram. 250-00341/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 110, 38)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'atenció multidisciplinària i integral als pacients amb baixa visió i ceguesa (Tram. 250-00483/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Bernat Solé i Barril, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 152, 60)

 • 8

  Compareixença de representants de Transforma la Salut davant la Comissió de Salut per a explicar la proposta per a un nou model d'atenció a la salut de les persones transsexuals (Tram. 357-00269/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar la compareixença d'una representació de l'Associació de la plataforma TRANSforma la salut per explicar la proposta per a un nou model d'atenció a la salut de les persones transsexuals (tram. 356-00234/11), com a punt 2 de l'ordre del dia.