Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 22 de setembre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el CAP Castellbisbal (Tram. 250-00230/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 83, 18; esmenes: BOPC, 116, 21)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el transport sanitari i el servei d'urgències a les Terres de l'Ebre (Tram. 250-00254/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 66; esmenes: BOPC, 116, 21)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'atenció primària i continuada a les Terres de l'Ebre (Tram. 250-00386/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 122, 68; esmenes: BOPC, 161, 7)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'epilèpsia (Tram. 250-00255/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 67; esmenes: BOPC, 116, 22)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la defensa d'un model de Sistema d'Emergències Mèdiques digne (Tram. 250-00273/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 98, 28; esmenes: BOPC, 131, 12)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'atenció als afectats per esclerosi lateral amiotròfica (Tram. 250-00275/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 98, 29)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la creació d'una unitat d'expertesa en esclerosi lateral amiotròfica (Tram. 250-00501/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 165, 41)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la limitació de l'ús de formol als centres sanitaris dependents de la Generalitat (Tram. 250-00298/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 104, 60; esmenes: BOPC, 143, 10)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el coneixement del Protocol d'Istanbul en l'àmbit sanitari (Tram. 250-00319/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 15; esmenes: BOPC, 143, 12)

 • 10

  Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

  • 10.1

   Proposta d'audiència en comissió de Tre Borràs, directora del Servei de Drogodependències de l'Hospital Sant Joan de Reus, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00664/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.2

   Proposta d'audiència en comissió de Tre Borràs, directora del Servei de Drogodependències de l'Hospital Sant Joan, de Reus, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00708/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.3

   Proposta d'audiència en comissió de Tre Borràs Cabacés, directora del Servei de Drogodependències de l'Hospital Sant Joan, de Reus, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00723/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.4

   Proposta d'audiència en ponència de Tre Borràs, directora del Servei de Drogodependències de l'Hospital Sant Joan de Reus, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00684/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.5

   Proposta d'audiència en ponència de Tre Borràs, directora del Servei de Drogodependències de l'Hospital Sant Joan, de Reus, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00698/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.6

   Proposta d'audiència en comissió de Manuel Guzmán, catedràtic de bioquímica i biologia molecular de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00665/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.7

   Proposta d'audiència en comissió de Manuel Guzmán, catedràtic de bioquímica i biologia molecular de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00709/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.8

   Proposta d'audiència en comissió de Manuel Guzmán, president de la Societat Espanyola de Recerca sobre Cannabinoides i membre del Comitè Científic de l'Associació Internacional per als Medicaments Cannabinoides, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00724/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.9

   Proposta d'audiència en ponència de Manuel Guzmán, catedràtic de bioquímica i biologia molecular de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00685/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.10

   Proposta d'audiència en ponència de Manuel Guzmán, catedràtic de bioquímica i biologia molecular de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00699/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.11

   Proposta d'audiència en comissió de Josep Rovira, director de les àrees de drogues i inclusió i pobresa de l'Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00666/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.12

   Proposta d'audiència en comissió de Josep Rovira, director de les àrees de drogues i d'inclusió i pobresa de l'Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00710/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.13

   Proposta d'audiència en comissió de Josep Rovira, director de les àrees de drogues i d'inclusió i pobresa de l'Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00727/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.14

   Proposta d'audiència en ponència de Josep Rovira, director de les àrees de drogues i inclusió i pobresa de l'Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00686/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.15

   Proposta d'audiència en ponència de Josep Rovira, director de les àrees de drogues i d'inclusió i pobresa de l'Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00700/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.16

   Proposta d'audiència en comissió de Joan Ramon Laporte, catedràtic de farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00667/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.17

   Proposta d'audiència en comissió de Joan Ramon Laporte, catedràtic de farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00711/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.18

   Proposta d'audiència en comissió de Joan Ramon Laporte, director de l'Institut Català de Farmacologia, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00725/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.19

   Proposta d'audiència en ponència de Joan Ramon Laporte, catedràtic de farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00701/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.20

   Proposta d'audiència en comissió d'Antonio Escohotado, assagista i professor, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00668/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.21

   Proposta d'audiència en comissió d'Antonio Escohotado, filòsof i advocat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00712/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.22

   Proposta d'audiència en comissió d'Antonio Escohotado, professor de filosofia i metodologia de les ciències socials de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00739/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.23

   Proposta d'audiència en ponència d'Antonio Escohotado, filòsof i advocat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00687/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.24

   Proposta d'audiència en ponència d'Antonio Escohotado, filòsof i advocat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00702/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.25

   Proposta d'audiència en comissió d'Oriol Romaní, professor d'antropologia social de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00669/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.26

   Proposta d'audiència en comissió d'Oriol Romaní, catedràtic d'antropologia social de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00713/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.27

   Proposta d'audiència en comissió d'Oriol Romaní, catedràtic d'antropologia social de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00740/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.28

   Proposta d'audiència en ponència d'Oriol Romaní, catedràtic d'antropologia social de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00703/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.29

   Proposta d'audiència en comissió d'Araceli Manjón-Cabeza, directora de la càtedra extraordinària "Drogues Segle XXI" de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00670/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.30

   Proposta d'audiència en comissió d'Araceli Manjón-Cabeza, directora de la Càtedra Extraordinària "Drogues Segle XXI" de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00714/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.31

   Proposta d'audiència en comissió d'Araceli Manjón-Cabeza, directora de la Càtedra Extraordinària "Drogues Segle XXI" de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00741/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.32

   Proposta d'audiència en ponència d'Araceli Manjón-Cabeza, directora de la Càtedra Extraordinària "Drogues Segle XXI" de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00704/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.33

   Proposta d'audiència en comissió de Martin Jelsma, politòleg especialitzat en polítiques internacionals sobre drogues, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00671/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.34

   Proposta d'audiència en comissió de Martín Jelsma, politòleg especialitzat en polítiques internacionals sobre drogues, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00733/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.35

   Proposta d'audiència en ponència de Martín Jelsma, politòleg especialitzat en polítiques internacionals sobre drogues, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00705/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.36

   Proposta d'audiència per escrit de Martín Jelsma, politòleg especialitzat en polítiques internacionals sobre drogues, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00715/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.37

   Proposta d'audiència en comissió de Milton Romani, secretari de de la Junta Nacional de Drogues d'Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00672/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.38

   Proposta d'audiència en comissió de Milton Romani, secretari de la Junta Nacional de Drogues de l'Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00734/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.39

   Proposta d'audiència en ponència de Milton Romani, secretari de de la Junta Nacional de Drogues de l'Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00706/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.40

   Proposta d'audiència per escrit de Milton Romani, secretari de la Junta Nacional de Drogues de l'Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00716/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.41

   Proposta d'audiència en comissió de Barbara Brohl, responsable de les divisions d'impostos i de control del joc, el licor, el tabac i la marihuana de Colorado (Estats Units d'Amèrica), amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00673/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.42

   Proposta d'audiència en comissió de Barbara Brohl, responsable de les divisions d'impostos i de control del joc, l'alcohol, el tabac i la marihuana de Colorado (Estats Units d'Amèrica), amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00735/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.43

   Proposta d'audiència en ponència de Barbara Brohl, responsable de les divisions d'impostos i de control del joc, l'alcohol, el tabac i la marihuana de Colorado (Estats Units d'Amèrica), amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00707/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.44

   Proposta d'audiència per escrit de Barbara Brohl, responsable de les divisions d'impostos i de control del joc, l'alcohol, el tabac i la marihuana de Colorado (Estats Units d'Amèrica), amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00717/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.45

   Proposta d'audiència en comissió de Lídia Muñoz, regidora de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00674/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.46

   Proposta d'audiència en comissió de Teresa Brugal, cap del Servei de Prevenció i Atenció a les Addiccions de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00675/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.47

   Proposta d'audiència en ponència de Ramón Morcillo, representant de l'associació Regulació Responsable, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00676/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.48

   Proposta d'audiència en ponència de Xabier Arana, representant de l'Institut Basc de Criminologia, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00677/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.49

   Proposta d'audiència en ponència de Juan Muñoz, catedràtic de dret, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00678/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.50

   Proposta d'audiència en ponència de Fermín Les, membre de Representación Cannábica de Navarra, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00679/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.51

   Proposta d'audiència en ponència de José Rey Cadenas, advocat penalista, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00680/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.52

   Proposta d'audiència en ponència de José Antonio Rodríguez Sáez, magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00681/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.53

   Proposta d'audiència en ponència d'Eva Labarta Ferrer, advocada penalista, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00682/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.54

   Proposta d'audiència en ponència d'Aitor Brion, representant de la Federació Basca d'Associacions de Persones Usuàries de Cànnabis, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00683/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.55

   Proposta d'audiència en comissió de Constanza Sánchez, doctora en dret internacional, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00731/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.56

   Proposta d'audiència en ponència de Constanza Sánchez Avilés, doctora en dret internacional, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00688/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.57

   Proposta d'audiència en ponència de Constanza Sánchez, en representació de la fundació ICEERS, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00694/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.58

   Proposta d'audiència en comissió de Marta Torrens, coordinadora del Grup de Recerca en Addiccions de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00689/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.59

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Veïns de la Plaça de Las Navas amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00690/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.60

   Proposta d'audiència en comissió d'Otger Amatller Gutiérrez, psicòleg coordinador de l'àrea de prevenció de la Fundació Salut i Comunitat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00728/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.61

   Proposta d'audiència en ponència d'Otger Amatller Gutiérrez, en representació de la Fundació Salut i Comunitat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00691/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.62

   Proposta d'audiència en comissió de David Pere Martínez, coordinador de la Unitat de Polítiques de Drogues de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00729/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.63

   Proposta d'audiència en ponència de David Pere Martínez, coordinador de la Unitat de Polítiques de Drogues de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00692/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.64

   Proposta d'audiència en comissió d'Òscar Parés, sotsdirector de la fundació ICEERS, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00730/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.65

   Proposta d'audiència en ponència d'Òscar Parés, sotsdirector de la fundació ICEERS, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00693/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.66

   Proposta d'audiència en comissió de Zara Snapp, en representació de la Comissió Global de Polítiques de Drogues, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00732/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.67

   Proposta d'audiència en ponència de Zara Snapp, en representació de la Comissió Global de Polítiques de Drogues, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00695/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.68

   Proposta d'audiència en comissió de Martín Barriuso, assessor en el procés de regulació del cànnabis a l'Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00720/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.69

   Proposta d'audiència en ponència de Martín Barriuso, assessor en el procés de regulació del cànnabis a l'Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00696/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.70

   Proposta d'audiència en comissió de Gabriel Miró, exvicepresident de la Comissió de Drogues del Col·legi d'Advocats de Barcelona i membre del comitè científic del procés de regulació del mercat de la marihuana a l'Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00737/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.71

   Proposta d'audiència en ponència de Gabriel Miró, exvicepresident de la Comissió de Drogues del Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00697/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.72

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la plataforma Som el que Cultivem amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00719/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.73

   Proposta d'audiència en comissió de Jaime Prats, president del Club de Tastadors de Cànnabis del Collsacabra, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00721/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.74

   Proposta d'audiència en comissió de Miquel Casas Brugué, catedràtic de psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00722/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.75

   Proposta d'audiència en comissió de Rafael Maldonado, catedràtic de farmacologia de la Unitat de Neurofarmacologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00726/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.76

   Proposta d'audiència en comissió d'Amber Marks, directora del Centre de Justícia Penal, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00736/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.77

   Proposta d'audiència en comissió d'Oriol Casals Madrid, membre de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular d'aquesta proposició de llei i codirector de la Comissió Jurídica de l'Observatori Civil de Polítiques de Drogues, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00738/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.78

   Proposta d'audiència en comissió d'Albert Oliva, inspector del Cos de Mossos d'Esquadra, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00742/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 10.79

   Proposta d'audiència en comissió del sub-director general de Drogodependències amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 352-00718/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 11

  Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 202-00090/10)

  Nomenament de la Ponència.

  (Obertura de la tramitació: BOPC, 549, 58)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la supressió de l'ús del formaldehid en els centres sanitaris (Tram. 250-00337/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 34; esmenes: BOPC, 143, 15)

 • 13

  Compareixença del director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació del projecte VISC+ (Tram. 357-00051/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.