Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 21 de juliol de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les línies d'actuació del Pla de salut de Catalunya 2016-2020 (Tram. 355-00041/11)

  Antoni Comín Oliveres, Conseller del Departament de Salut

  Sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les informacions aparegudes amb relació a la cessió de la gestió de l'Hospital Duran i Reynals, de l'Hospitalet de Llobregat, a SSR Hestia (Tram. 354-00081/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les informacions aparegudes amb relació a la cessió de la gestió d'un hospital públic a SSR Hestia (Tram. 354-00082/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les informacions aparegudes amb relació a la cessió de la gestió de l'Hospital Duran i Reynals, de l'Hospitalet de Llobregat, a SSR Hestia (Tram. 355-00042/11)

  Comissió de Salut

  Sessió informativa.

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar la sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les informacions aparegudes amb relació a la cessió de la gestió de l'Hospital Duran i Reynals, de l'Hospitalet de Llobregat, a SSR Hestia (Trams. 354-00081/11 354-00082/11), com a punt 2 de l'ordre del dia.