Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 7 de juliol de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la reproducció assistida a dones amb parella femenina o sense parella (Tram. 250-00208/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 77, 45)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'accés de les lesbianes a les tècniques de reproducció assistida (Tram. 250-00360/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 116, 41)

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Edat&Vida davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la vacunació de la gent gran (Tram. 356-00176/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre el garantiment de l'atenció continuada al CAP Centre, de Lloret de Mar (Tram. 250-00054/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 28, 5; esmenes: BOPC, 70, 7)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'Hospital de Blanes i el tancament del servei nocturn de centres d'atenció primària (Tram. 250-00123/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 49, 28; esmenes: BOPC, 83, 7)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d'atenció continuada del CAP Sitges (Tram. 250-00180/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 72, 55; esmenes: BOPC, 106, 17)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'ampliació del CAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat (Tram. 250-00199/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 72, 74; esmenes: BOPC, 106, 18)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'ampliació del CAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat (Tram. 250-00236/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 44; esmenes: BOPC, 116, 21)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'atenció als afectats per la talidomida (Tram. 250-00371/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 116, 52)

 • 10

  Compareixença d'una representació de la Fundació Edat&Vida davant la Comissió de Salut per a informar sobre la vacunació de la gent gran (Tram. 357-00157/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar la compareixença d'una representació de la Fundació Edad&Vida davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la vacunació de la gent gran (Tram. 356-00176/11), com a punt 4 de l'ordre del dia.