Comissió de Salut

Dia:
Dimecres, 15 de juny de 2016
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar les compareixences d'una representació de la Federació Salut Mental Catalunya i d'una representació de d'AMMFEINA Salut Mental Catalunya perquè informin sobre les actuacions en defensa de les persones amb problemàtiques de salut mental i llurs familiars (356-00158/11 i 356-00159/11) i la compareixença d'una representació de la Plataforma per a la Defensa de l'Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya perquè exposi els resultats d'un document elaborat per la Plataforma sobre la situació actual en l'àmbit de la salut mental (356-00177/11), com a punts 4, 5 i 6 de l'ordre del dia.