Comissió de Salut

Dia:
Dimecres, 15 de juny de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació Salut Mental Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les actuacions en defensa de les persones amb problemàtiques de salut mental i llurs familiars (Tram. 356-00158/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de d'AMMFEINA Salut Mental Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les actuacions en defensa de les persones amb problemàtiques de salut mental i llurs familiars (Tram. 356-00159/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma per a la Defensa de l'Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya davant la Comissió de Salut perquè exposi els resultats d'un document elaborat per la Plataforma sobre la situació actual en l'àmbit de la salut mental (Tram. 356-00177/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Federació Salut Mental Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre les actuacions en defensa de les persones amb problemàtiques de salut mental i llurs familiars (Tram. 357-00134/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació d'AMMFEINA Salut Mental Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre les actuacions en defensa de les persones amb problemàtiques de salut mental i llurs familiars (Tram. 357-00135/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença d'una representació de la Plataforma per a la Defensa de l'Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya davant la Comissió de Salut per a exposar els resultats d'un document elaborat per la Plataforma sobre la situació actual en l'àmbit de la salut mental (Tram. 357-00136/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar les compareixences d'una representació de la Federació Salut Mental Catalunya i d'una representació de d'AMMFEINA Salut Mental Catalunya perquè informin sobre les actuacions en defensa de les persones amb problemàtiques de salut mental i llurs familiars (356-00158/11 i 356-00159/11) i la compareixença d'una representació de la Plataforma per a la Defensa de l'Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya perquè exposi els resultats d'un document elaborat per la Plataforma sobre la situació actual en l'àmbit de la salut mental (356-00177/11), com a punts 4, 5 i 6 de l'ordre del dia.