Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 26 de maig de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la resposta assistencial del Departament de Salut als casos d'enterovirus (Tram. 355-00033/11)

    Antoni Comín Oliveres, Conseller del Departament de Salut

    Sessió informativa.