Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 28 d'abril de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Famílies Afectades per la Síndrome Alcohòlica Fetal davant la Comissió de Salut per a informar sobre la seva experiència amb la síndrome alcohòlica fetal i l'activitat de lluita contra la malaltia (Tram. 357-00053/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la síndrome alcohòlica fetal (Tram. 250-00225/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 83, 12)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'equip d'infermeria del CAP Florida, de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 250-00104/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 49, 7)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'ampliació del centre d'atenció primària Montilivi, de Girona (Tram. 250-00136/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 55, 41; esmenes: BOPC, 96, 18)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la presentació del pla funcional del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona (Tram. 250-00140/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 55, 45; esmenes: BOPC, 96, 18)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'atenció sanitària als pacients amb discapacitat auditiva (Tram. 250-00144/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 60, 12; esmenes: BOPC, 96, 19)

 • 7

  Proposta de resolució sobre els pagaments pendents als treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí (Tram. 250-00159/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 66, 56; esmenes: BOPC, 106, 16)