Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 14 d'abril de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Miquel Valls davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'experiència amb l'esclerosi lateral amiotròfica, la millora de la qualitat de vida de les persones afectades i el suport a llurs famílies i la investigació en la lluita contra la malaltia (Tram. 356-00058/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'Antoni Dedeu Baraldés, director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació del projecte VISC+ (Tram. 356-00009/11)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de José Aznar Cortijo, advocat de dret sanitari i portaveu del grup "Que no passi+", davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les negligències mèdiques existents i el desemparament en què es troben els afectats per aquestes negligències (Tram. 356-00030/11)

  David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Famílies Afectades de Síndrome Alcohòlica Fetal davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la seva experiència amb la síndrome alcohòlica fetal i l'activitat de lluita contra la malaltia (Tram. 356-00063/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre el transport sanitari a Terrassa (Tram. 250-00062/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 37, 15; esmenes: BOPC, 70, 8)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la posada en marxa d'una campanya institucional sobre l'autisme (Tram. 250-00080/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 40, 18; esmenes: BOPC, 70, 10)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el servei de pediatria als centres d'atenció primària de Rubí (Tram. 250-00084/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 44, 44; esmenes: BOPC, 83, 6)

 • 8

  Proposta de resolució sobre les urgències pediàtriques a Rubí (Tram. 250-00119/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 49, 23; esmenes: BOPC, 83, 6)

 • 9

  Compareixença d'una representació de la Fundació Miquel Valls davant la Comissió de Salut per a informar sobre l'experiència amb l'esclerosi lateral amiotròfica, la millora de la qualitat de vida de les persones afectades i el suport a llurs famílies i la investigació en la lluita contra la malaltia (Tram. 357-00050/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar la compareixença d'una representació de la Fundació Miquel Valls (tram. 356-00058/11) com a punt 2 de l'ordre del dia.