Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 25 de febrer de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 10

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació de Víctimes de la Talidomida davant la Comissió de Salut perquè exposin llur situació (Tram. 356-00004/11)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'entitat Reto Todos Unidos - Afectados de ELA y Familiares davant la Comissió de Salut perquè informin sobre els recursos disponibles i la situació dels afectats per esclerosi lateral amiotròfica (Tram. 356-00007/11)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Compareixença de representants de l'Associació de Víctimes de la Talidomida davant la Comissió de Salut per a exposar llur situació (Tram. 357-00001/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de representants de l'entitat Reto Todos Unidos - Afectados de ELA y Familiares davant la Comissió de Salut per a informar sobre els recursos disponibles i la situació dels afectats per esclerosi lateral amiotròfica (Tram. 357-00002/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

Nota: La presidenta, si escau, proposarà d'ampliar l'ordre del dia per substanciar la compareixença dels representants de l'Associació de Víctimes de la Talidomida (tram. 356-00004/11) i la compareixença dels representants de l'entitat Reto todos unidos - Afectados de ELA y familiares (tram. 356-00007/11) davant la Comissió de Salut com a punts 3 i 4 de l'ordre del dia.