Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 11 de febrer de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre els objectius i les actuacions del Departament (Tram. 355-00010/11)

    Antoni Comín Oliveres, Conseller del Departament de Salut

    Sessió informativa.