Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 28 de maig de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del responsable del Pla director de salut mental i addiccions davant la Comissió de Salut perquè avaluï les accions dutes a terme des de la creació del Pla i expliqui les propostes per al període 2013-2016 (Tram. 357-00622/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Cristina Molina, directora del Pla director de salut mental, davant la Comissió de Salut per a explicar la situació de l'atenció pública de la salut mental (Tram. 357-01190/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre les actuacions restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat (Tram. 250-01243/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 385, 28; esmenes: BOPC, 417, 33)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el preu de les guàrdies mèdiques (Tram. 250-01362/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 445, 23; esmenes: BOPC, 491, 47)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el Servei de Cirurgia Cardíaca de l'Hospital Josep Trueta, de Girona (Tram. 250-01372/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 445, 30; esmenes: BOPC, 491, 49)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'impuls d'una taula de diàleg entre l'Ajuntament de Sabadell, el Departament de Salut i els representants dels treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí per a fer un seguiment de les reivindicacions sanitàries de la ciutat i les condicions laborals dels treballadors (Tram. 250-01393/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 464, 65; esmenes: BOPC, 500, 37)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el Consorci Sanitari de Terrassa (Tram. 250-01413/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 482, 40; esmenes: BOPC, 511, 50)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el Consorci Sanitari de Terrassa (Tram. 250-01477/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Pere Navarro i Morera, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 507, 52; esmenes: BOPC, 567, 16)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el manteniment del Centre d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Sant Andreu de la Barca (Tram. 250-01418/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 487, 37; esmenes: BOPC, 521, 61)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la salut mental infantil i juvenil a l'Anoia (Tram. 250-01420/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 487, 38; esmenes: BOPC, 521, 62)

 • 11

  Proposta de resolució sobre els encàrrecs al Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari (Tram. 250-01458/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 500, 39)

 • 12

  Proposta de resolució sobre l'encàrrec d'informes i estudis sobre els problemes de la sanitat al Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari (Tram. 250-01460/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 500, 40)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la revisió del Codi infart a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre (Tram. 250-01429/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 491, 56; esmenes: BOPC, 521, 63)

 • 14

  Proposta de resolució sobre el consum d'aliments insans (Tram. 250-01451/10)

  Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 494, 42; esmenes: BOPC, 534, 23)

 •  

  DEBAT I VOTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

 • 15

  Proposta de resolució sobre el garantiment de l'atenció mèdica d'urgències al Baix Camp (Tram. 250-01471/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 500, 48; esmenes: BOPC, 534, 27)

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Gené i Mariné, representant de la Lliga SFC, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les malalties englobades en la síndrome de sensibilització central (Tram. 356-00966/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de representants de Stop Sida davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes (Tram. 356-01103/10)

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença de representants de Gais Positius davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes (Tram. 356-01104/10)

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença de representants del Comitè 1r de Desembre davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes (Tram. 356-01105/10)

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença de representants del projecte Assexora't TGN davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes (Tram. 356-01106/10)

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació Antisida de Lleida davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes (Tram. 356-01107/10)

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació Catalana d'Infermeria i Salut Escolar davant la Comissió de Salut perquè informin sobre la revisió del paper de la infermeria en el sistema sanitari (Tram. 356-01109/10)

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè expliqui les actuacions sobre les llistes d'espera dutes a terme el 2014 (Tram. 356-01125/10)

  Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Casabona Barbarà, director científic del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el VIH en els homes que practiquen sexe amb homes (Tram. 356-01132/10)

  Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença de Joan Caylà, cap del Servei d'Epidemiologia del Comitè Operatiu de Vigilància Epidemiològica Barcelona Dreta de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el VIH en els homes que practiquen sexe amb homes (Tram. 356-01133/10)

  Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'accident químic a l'empresa Simar, d'Igualada (Tram. 356-01137/10)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Casabona, director del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el compliment de l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l'estigma relacionat (Tram. 356-01172/10)

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt; Marina Geli i Fàbrega, del Diputats no adscrits

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 28

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el compliment de l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l'estigma relacionat (Tram. 356-01173/10)

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt; Marina Geli i Fàbrega, del Diputats no adscrits

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 29

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Padrosa, director del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el compliment de l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l'estigma relacionat (Tram. 356-01174/10)

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt; Marina Geli i Fàbrega, del Diputats no adscrits

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 30

  Sol·licitud de compareixença de Carmela Fortuny, secretària d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el compliment de l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l'estigma relacionat (Tram. 356-01175/10)

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt; Marina Geli i Fàbrega, del Diputats no adscrits

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 31

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Anàlisi i Seguiment de les Finances Públiques davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el compliment de l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l'estigma relacionat (Tram. 356-01176/10)

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt; Marina Geli i Fàbrega, del Diputats no adscrits

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 32

  Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el compliment de l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l'estigma relacionat (Tram. 356-01177/10)

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt; Marina Geli i Fàbrega, del Diputats no adscrits

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 33

  Sol·licitud de compareixença de Montse Pineda, en representació del Comitè 1r de Desembre, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el compliment de l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l'estigma relacionat (Tram. 356-01178/10)

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt; Marina Geli i Fàbrega, del Diputats no adscrits

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 34

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica davant la Comissió de Salut perquè valori l'aplicació del model d'atenció a les persones afectades per la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica (Tram. 356-01180/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 35

  Sol·licitud de compareixença de José Alegre, membre de la Unitat Multifuncional de Fatiga Crònica i Fibromiàlgia de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè valori l'aplicació del model d'atenció als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica (Tram. 356-01186/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 36

  Sol·licitud de compareixença d'Antonio Collado Cruz, membre de la Unitat de la Síndrome de Fatiga Crònica, Fibromiàlgia i Síndrome d'Hipersensibilitat Múltiple de l'Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè valori l'aplicació del model d'atenció als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica (Tram. 356-01187/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 37

  Sol·licitud de compareixença de representants del grup de recerca sobre la síndrome de fatiga crònica i la fibromiàlgia de l'Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa) davant la Comissió de Salut perquè presentin les línies de recerca sobre la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica (Tram. 356-01188/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 38

  Sol·licitud de compareixença del responsable del model d'atenció a les malalties minoritàries a Catalunya davant la Comissió de Salut perquè valori l'aplicació del model d'atenció als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica (Tram. 356-01189/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 39

  Sol·licitud de compareixença de representants del Comitè Científic Assessor en la Síndrome de Sensibilització Central del Departament de Salut davant la Comissió de Salut perquè valorin el model d'atenció als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica (Tram. 356-01190/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 40

  Sol·licitud de compareixença de representants del Grup de Treball Interdisciplinari sobre Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica del Departament de Salut davant la Comissió de Salut perquè valorin el model d'atenció als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica (Tram. 356-01191/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 •  

  DEBAT I VOTACIÓ DE PROPOSTES DE COMPAREIXENÇA I SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA AMB RELACIÓ A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE GARANTIA DE L'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I FARMACÈUTICA PEL SISTEMA SANITARI DE LA SALUT

 • 41

  Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  • 41.1

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03331/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.2

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03365/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.3

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03395/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.4

   Proposta de compareixença d'una representació del Comitè 1r de Desembre amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03332/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.5

   Proposta de compareixença d'una representació del Comitè 1r de Desembre amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03372/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.6

   Proposta de compareixença d'una representació del Comitè 1r de Desembre amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03397/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.7

   Proposta de compareixença d'una representació de la Creu Roja amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03333/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.8

   Proposta de compareixença d'una representació de la Creu Roja amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03366/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.9

   Proposta de compareixença d'Antoni Aguilera i Rodríguez, president de la Creu Roja a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03351/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.10

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03335/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.11

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03374/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.12

   Proposta de compareixença de Jordi de Dalmases Balañá, president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03402/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.13

   Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03367/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.14

   Proposta de compareixença de Lluís Toledano, responsable de l'Àrea d'Acció Social de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03390/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.15

   Proposta de compareixença d'una representació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03334/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.16

   Proposta de compareixença d'una representació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03373/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.17

   Proposta de compareixença d'una representació d'Amnistia Internacional Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03369/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.18

   Proposta de compareixença d'una representació d'Amnistia Internacional Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03396/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.19

   Proposta de compareixença d'una representació de Medicus Mundi amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03368/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.20

   Proposta de compareixença d'una representació de Medicus Mundi amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03398/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.21

   Proposta de compareixença d'una representació de Metges Sense Fronteres amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03403/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.22

   Proposta de compareixença d'una representació de Salut i Família amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03370/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.23

   Proposta de compareixença d'una representació de SOS Racisme amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03371/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.24

   Proposta de compareixença d'una representació de Càritas amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03404/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.25

   Proposta de compareixença d'una representació del Fòrum Català d'Atenció Primària amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03399/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.26

   Proposta de compareixença d'una representació del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03400/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.27

   Proposta de compareixença d'Andreu Segura Benedicto, especialista en medicina preventiva i salut pública, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03343/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.28

   Proposta de compareixença d'Antoni Vallès i Segalès, professor emèrit de l'Àrea de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03363/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.29

   Proposta de compareixença d'Amando Martín Zurro, expert en medicina familiar i comunitària, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03344/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.30

   Proposta de compareixença d'Assumpció González Mestre, responsable del programa "Pacient expert Catalunya", amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03347/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.31

   Proposta de compareixença de Josep Tabernero Caturla, cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03348/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.32

   Proposta de compareixença de Jordi Ara del Rey, gerent territorial de l'Institut Català de la Salut a l'àrea Metropolitana Nord, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03349/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.33

   Proposta de compareixença de Rosa Masriera i Raventós, directora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03352/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.34

   Proposta de compareixença de Josep Maria Fornós Llobera, president de FeSalut, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03354/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.35

   Proposta de compareixença d'Òscar Miró Andreu, president de la Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03359/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.36

   Proposta de compareixença de Josep M. Soto Ejarque, cap territorial de Sistema d'Emergències Mèdiques al Barcelonès Sud, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03360/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.37

   Proposta de compareixença de Xavier Trabado i Farré, president de la Federació Catalana d'Associacions de Familiars i Persones amb Problemes de Salut Mental, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03355/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.38

   Proposta de compareixença de Jaume Padrós i Selma, president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03353/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.39

   Proposta de compareixença de Miquel Vilardell i Tarrés, expresident del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i president del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03401/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.40

   Proposta de compareixença de Montserrat Teixidor Freixa, degana del Consell de Col·legis d'Infermers i Infermeres de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03346/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.41

   Proposta de compareixença de Francesc de Carreras i Serra, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03329/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.42

   Proposta de compareixença de Ricardo de Lorenzo y Montero, president de l'Associació Espanyola de Dret Sanitari, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03330/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.43

   Proposta de compareixença de Vicente Ortún Rubio, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03340/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.44

   Proposta de compareixença de Guillem López-Casasnovas, catedràtic d'economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03341/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.45

   Proposta de compareixença de Marisol Rodríguez Martínez, catedràtica d'economia aplicada del Departament de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03342/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.46

   Proposta de compareixença de Manel Peiró i Posadas, metge i doctor en administració i direcció d'empreses per ESADE - Universitat Ramon Llull, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03357/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.47

   Proposta de compareixença de Joan Subirats Humet, doctor en ciències econòmiques per la Universitat de Barcelona i catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03358/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.48

   Proposta de compareixença de Núria Terribas i Sala, directora de l'Institut Borja de Bioètica, de la Universitat Ramon Llull, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03356/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.49

   Proposta de compareixença d'Alícia Sánchez Masip, en representació de l'Associació Catalana de Professionals de l'Estrangeria, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03391/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.50

   Proposta de compareixença d'Estefanía Quílez, en representació de l'Espai de l'Immigrant del Raval, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03392/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.51

   Proposta de compareixença de Juan Antonio del Moral Vizcaíno, cònsol honorari de la República de Gàmbia a Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03364/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 41.52

   Proposta de compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 352-03393/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 42

  Sol·licitud de compareixença de Rafael Gomáriz, cap de la Divisió d'Assessoria Jurídica del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè exposi la seva experiència amb relació a l'assistència sanitària i farmacèutica del sistema català de salut (Tram. 356-01223/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 43

  Sol·licitud de compareixença de Rafael Gomáriz, cap de la Divisió d'Assessoria Jurídica del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 356-01238/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 44

  Sol·licitud de compareixença de Joan Lluís Piqué i Sànchez, gerent d'Atenció Ciutadana del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè exposi la seva experiència amb relació a l'assistència sanitària i farmacèutica del sistema català de salut (Tram. 356-01224/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 45

  Sol·licitud de compareixença de Joan Lluís Piqué i Sànchez, gerent d'Atenció Ciutadana del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 356-01239/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 46

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Assessoria Jurídica del Departament de Salut davant la Comissió de Salut perquè exposi la seva experiència amb relació a l'assistència sanitària i farmacèutica del sistema català de salut (Tram. 356-01225/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 47

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Padrosa, director del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 356-01222/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 48

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Mundet Tudurí, cap de l'Àrea de Docència, Formació i Recerca de la Gerència de l'Àmbit de l'Atenció Primària de Barcelona Ciutat de l'Institut Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 356-01230/10)

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 49

  Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Lafarga Traver, funcionari del Cos d'Advocats i del Cos Superior de l'Administració de la Generalitat, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 356-01231/10)

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 50

  Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general de Relacions Exteriors davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 356-01232/10)

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 51

  Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general de Promoció de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut (Tram. 356-01233/10)

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.