Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 12 de març de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut per a informar sobre el Pla interdepartamental de salut pública (Tram. 357-00702/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'un representant de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut davant la Comissió de Salut per a donar compliment a la Resolució 628/X, sobre la implantació del model d'atenció oftalmològica del Pla de salut de Catalunya 2011-2015 i l'ús de nous fàrmacs per al tractament de les patologies oftalmològiques, i per a presentar la primera avaluació del model (Tram. 357-01195/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.