Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 29 de gener de 2015
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Montserrat Teixidor, degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari (Tram. 357-00662/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'Albert Tort Sisó, president del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari (Tram. 357-00663/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Carme Puigvert Vilalta, presidenta del Col·legi Oficial d'Infermers i Infermeres de Girona, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari (Tram. 357-00664/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Cristina Díez, presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari (Tram. 357-00665/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença de Josep M. Camps i Balagué, president del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari (Tram. 357-00666/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Direccions Infermeres davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari (Tram. 357-00671/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Directors i Directores d'Escoles d'Infermeria de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari (Tram. 357-00672/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 8

  Proposta de resolució sobre la regulació de l'accés i el consum terapèutic del cànnabis (Tram. 250-00739/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 154, 16; esmenes: BOPC, 178, 38)

 • 9

  Proposta de resolució sobre les associacions de consumidors de cànnabis (Tram. 250-01340/10)

  Begonya Montalban i Vilas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 425, 29)

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les circumstàncies de la mort d'un pacient a l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, el 25 de desembre de 2014 (Tram. 354-00374/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el Codi infart, la seva evolució i els serveis d'hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (Tram. 354-00375/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la mort d'un veí de Tarragona i sobre l'efecte del tancament del servei d'hemodinàmica de l'Hospital Universitari Joan XXIII (Tram. 354-00376/10)

  Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del delegat territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona davant la Comissió de Salut perquè expliqui les circumstàncies de la mort d'un pacient a l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, el 25 de desembre de 2014 (Tram. 356-00954/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença del director dels Serveis Territorials de Salut a Tarragona davant la Comissió de Salut perquè informi de la mort d'un veí de Tarragona i sobre l'efecte del tancament del servei d'hemodinàmica de l'Hospital Universitari Joan XXIII (Tram. 356-00957/10)

  Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença del director mèdic de l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, davant la Comissió de Salut perquè informi de la mort d'un veí de Tarragona i sobre l'efecte del tancament del servei d'hemodinàmica de l'Hospital Universitari Joan XXIII (Tram. 356-00958/10)

  Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença del responsable del servei de cardiologia de l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, perquè informi de la mort d'un veí de Tarragona i sobre l'efecte del tancament del servei d'hemodinàmica de l'Hospital Universitari Joan XXIII (Tram. 356-00959/10)

  Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença del responsable del Sistema d'Emergències Mèdiques davant la Comissió de Salut perquè informi de la mort d'un veí de Tarragona i sobre l'efecte del tancament del servei d'hemodinàmica de l'Hospital Universitari Joan XXIII (Tram. 356-00960/10)

  Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Compareixença d'una representació de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari (Tram. 357-00668/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 19

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Infermeria Pediàtrica davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari (Tram. 357-00669/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 20

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Infermeria davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari (Tram. 357-00670/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 21

  Compareixença del president del Consell de la Professió Infermera de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari (Tram. 357-00667/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.