Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 20 de novembre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 •  

  DEBAT I VOTACIÓ DE PROPOSTES DE RESOLUCIÓ.

 • 1

  Ratificació del president proposat pel grup parlamentari (article 41.2 del Reglament del Parlament)

  410-00011/10

 • 2

  Proposta de resolució sobre el replantejament de la no-renovació del contracte a treballadors eventuals de l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi (Tram. 250-01098/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 322, 81; esmenes: BOPC, 357, 37)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la Corporació Sanitària Parc Taulí i la construcció del centre d'atenció primària de Can Llong, de Sabadell (Tram. 250-01104/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 322, 86; esmenes: BOPC, 357, 39)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la distribució dels serveis de pediatria i d'atenció a la salut sexual i reproductiva de Viladecans i del SAP Delta del Llobregat (Tram. 250-01105/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 322, 87; esmenes: BOPC, 357, 40)

 • 5

  Proposta de resolució sobre els serveis oftalmològics de l'Hospital de Viladecans (Tram. 250-01110/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 322, 91; esmenes: BOPC, 357, 40)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'ampliació de l'Hospital de Viladecans (Tram. 250-01186/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 357, 49; esmenes: BOPC, 391, 88)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'Institut Català de la Salut i els serveis sanitaris al Camp de Tarragona (Tram. 250-01121/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 322, 98; esmenes: BOPC, 357, 42)

 • 8

  Proposta de resolució sobre les obres d'impermeabilització del pàrquing del CAP Cerdanyola-Ripollet (Tram. 250-01122/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 322, 99; esmenes: BOPC, 357, 43)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'aparcament del CAP II Cerdanyola-Ripollet (Tram. 250-01197/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 357, 58; esmenes: BOPC, 391, 91)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el finançament dels medicaments per al tractament de malalties metabòliques (Tram. 250-01128/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; M. Glòria Renom i Vallbona, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 328, 19; esmenes: BOPC, 357, 45)

 • 11

  Proposta de resolució sobre el garantiment dels serveis públics de salut (Tram. 250-01149/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 342, 49; esmenes: BOPC, 378, 62)

 • 12

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a ajudar les persones amb malaltia celíaca (Tram. 250-01154/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; M. Glòria Renom i Vallbona, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 342, 55; esmenes: BOPC, 378, 62)

 • 13

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida dels celíacs (Tram. 250-01185/10)

  Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 357, 48)

 • 14

  Proposta de resolució sobre les llistes d'espera dels hospitals de Terrassa (Tram. 250-01175/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 351, 35; esmenes: BOPC, 391, 84)

 • 15

  Proposta de resolució sobre les hepatitis víriques (Tram. 250-01176/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 351, 36; esmenes: BOPC, 391, 85)

 • 16

  Proposta de resolució sobre l'execució de tot el pressupost assignat al Departament de Salut (Tram. 250-01190/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Celestino Corbacho i Chaves, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 357, 52; esmenes: BOPC, 391, 89)

 • 17

  Proposta de resolució sobre el servei d'ambulàncies al Montsià (Tram. 250-01195/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 357, 56; esmenes: BOPC, 391, 90)

 • 18

  Proposta de resolució sobre la creació d'una unitat de diagnòstic i tractament de la sensibilitat química múltiple i la síndrome de fatiga crònica a l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona (Tram. 250-01218/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 375, 65; esmenes: BOPC, 417, 29)

 • 19

  Proposta de resolució sobre la reobertura dels llits d'aguts de l'Hospital de Figueres (Tram. 250-01227/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 378, 74; esmenes: BOPC, 417, 31)

 • 20

  Proposta de resolució sobre la rectificació del plec de condicions tècniques del servei del transport sanitari (Tram. 250-01239/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 385, 25; esmenes: BOPC, 417, 32)

 • 21

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis de suport vital bàsic i de suport vital avançat al Vallès Occidental (Tram. 250-01244/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 388, 24; esmenes: BOPC, 425, 12)

 •  

  DEBAT I VOTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença d'Olga Cuesta, presidenta de l'Associació Celíacs de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els objectius i reivindicacions de l'entitat i la situació de les persones celíaques (Tram. 356-00763/10)

  Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença de representants del Projecte Sophie davant la Comissió de Salut perquè expliquin l'estudi sobre l'impacte en la salut de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris (Tram. 356-00844/10)

  Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença de Joan Cornet, director del Centre de Competència mHealth de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè expliqui l'estratègia i els projectes de la Fundació en l'àmbit de la salut i en l'àmbit social (Tram. 356-00692/10)

  M. Glòria Renom i Vallbona, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Casas, cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital de la Vall d'Hebron i expert en salut mental i adolescència, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els efectes del consum de marihuana en el jovent i sobre la regulació del seu consum i la dels clubs de cànnabis (Tram. 356-00762/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació Salut i Família davant la Comissió de Salut perquè presentinla Memòria del servei "De compatriota a compatriota" corresponent al 2013 (Tram. 356-00767/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença de representants del Consorci de Salut i Social de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre les conseqüències en el sector de la salut de la Llei de l'Estat 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (Tram. 356-00774/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 28

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Unió Catalana d'Hospitals davant la Comissió de Salut perquè informin sobre les conseqüències en el sector de la salut de la Llei de l'Estat 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (Tram. 356-00775/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 29

  Sol·licitud de compareixença del director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre davant la Comissió de Salut perquè expliqui les seves declaracions sobre la gent gran (Tram. 356-00839/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 30

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya davant la Comissió de Salut perquè expliqui l'informe que ha elaborat aquesta entitat (Tram. 356-00890/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 31

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Argimon i Pallàs, director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè presenti l'informe "Efectes de la crisi en la salut de la població de Catalunya" (Tram. 356-00866/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 32

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Argimon i Pallàs, director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè expliqui el projecte VISC+ (Tram. 356-00860/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 33

  Sol·licitud de compareixença d'Antoni Trilla Garcia, president del Consell d'Administració de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè expliqui el projecte VISC+ (Tram. 356-00861/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 34

  Sol·licitud de compareixença de Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el projecte VISC+ (Tram. 356-00869/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 35

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Gudiol, director del Programa de vigilància de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè expliqui aquest programa i l'evolució dels principals indicadors des del moment en què es va posar en marxa (Tram. 356-00862/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 36

  Composició de la Comissió de Salut (Tram. 410-00011/10)

  Junta de Portaveus

  Ratificació del president proposat pel grup parlamentari.