Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 6 de novembre de 2014
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut per a informar sobre la regulació de les associacions de cànnabis de Catalunya (Tram. 357-00637/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Joan Colom i Farran, subdirector general de Drogodependències, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la regulació de les associacions de cànnabis de Catalunya (Tram. 357-00638/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.