Comissiˇ de Salut

Dia:
Dijous, 23 d'octubre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

CarÓcter de la sessiˇ:
Sessiˇ ordinÓria

Ordre del dia

 • 1

  Sessiˇ informativa de la Comissiˇ de Salut amb el conseller de Salut sobre els resultats de les polÝtiques de salut (Tram. 355-00146/10)

  Boi Ruiz i Garcia, Conseller del Departament de Salut

  Sessiˇ informativa.

 • 2

  Preguntes orals al Govern a respondre en Comissiˇ:

  •  

   CONDICIONS D'ACC╔S A L'ASSIST╚NCIA SANIT└RIA

  • 2.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el nombre d'estrangers que han solĚlicitat l'accÚs a l'assistŔncia sanitÓria del Servei CatalÓ de la Salut des de l'entrada en vigor de la Instrucciˇ 10/2012 (Tram. 311-00059/10)

   Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 28)

  • 2.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el nombre de targetes sanitÓries que s'han lliurat a ciutadans estrangers que no tenen la cobertura del Sistema Nacional de Salut (Tram. 311-00060/10)

   Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 29)

  • 2.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'acreditaciˇ de la condiciˇ d'assegurat per a tenir accÚs a l'assistŔncia sanitÓria del Servei CatalÓ de la Salut (Tram. 311-00061/10)

   Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 29)

  • 2.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el garantiment que l'Institut Nacional de la Seguretat Social lliura amb normalitat l'acreditaciˇ de la condiciˇ d'assegurat (Tram. 311-00062/10)

   Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 29)

  • 2.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'impuls d'una campanya per a informar sobre els canvis en la cobertura d'assistŔncia sanitÓria per a estrangers arran de l'entrada en vigor del Reial decret llei 16/2012 (Tram. 311-00063/10)

   Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 30)

  • 2.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els materials o suports informatius de la campanya per a informar sobre els canvis en la cobertura d'assistŔncia sanitÓria per a estrangers arran de l'entrada en vigor del Reial decret llei 16/2012 (Tram. 311-00064/10)

   Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 30)

  • 2.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les actuacions del Departament de Salut per a informar sobre els canvis en la cobertura d'assistŔncia sanitÓria per a estrangers arran de l'entrada en vigor del Reial decret llei 16/2012 (Tram. 311-00065/10)

   Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 30)

  • 2.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la denegaciˇ de l'assistŔncia sanitÓria als estrangers amb targeta sanitÓria (Tram. 311-00066/10)

   Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 31)

  • 2.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el cobrament per l'assistŔncia sanitÓria als estrangers en alguns centres de salut (Tram. 311-00067/10)

   Josep Vendrell Garde˝es, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 31)

  •  

   CONSULTORIA PRICEWATERHOUSECOOPERS

  • 2.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els motius de l'encÓrrec a la consultoria PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a les reformes del sector p˙blic sanitari (Tram. 311-00138/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 38)

  • 2.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la privatitzaciˇ de l'Institut CatalÓ d'Oncologia (Tram. 311-00139/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 38)

  • 2.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la privatitzaciˇ de Gestiˇ de Serveis Sanitaris, de Lleida (SegriÓ) (Tram. 311-00140/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 38)

  • 2.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la privatitzaciˇ de la gestiˇ de l'Institut d'AssistŔncia SanitÓria, de Girona (Tram. 311-00141/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 39)

  • 2.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la privatitzaciˇ de Gestiˇ i Prestaciˇ de Serveis de Salut - Tarragona (Tram. 311-00142/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 39)

  • 2.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la privatitzaciˇ de la gestiˇ del Consorci Sanitari de Terrassa (VallŔs Occidental) (Tram. 311-00143/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 39)

  • 2.16

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la privatitzaciˇ de la gestiˇ de la Corporaciˇ SanitÓria Parc TaulÝ, de Sabadell (VallŔs Occidental) (Tram. 311-00144/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 40)

  • 2.17

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la privatitzaciˇ de la gestiˇ del Consorci Sanitari del Maresme (Tram. 311-00145/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 40)

  • 2.18

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la privatitzaciˇ de la gestiˇ del Consorci Sanitari de Mollet del VallŔs (VallŔs Oriental) (Tram. 311-00146/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 40)

  • 2.19

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la privatitzaciˇ de la gestiˇ del Consorci Hospitalari de Vic (Osona) (Tram. 311-00147/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 40)

  • 2.20

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la privatitzaciˇ de la gestiˇ del Consorci Sanitari de l'Anoia (Tram. 311-00148/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 41)

  • 2.21

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la gestiˇ del Consorci Sanitari de l'Alt PenedŔs (Tram. 311-00149/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 41)

  • 2.22

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la privatitzaciˇ de la gestiˇ del Consorci Sanitari Integral, de l'Hospitalet de Llobregat (BarcelonŔs) (Tram. 311-00150/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 41)

  • 2.23

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la privatitzaciˇ de la gestiˇ del Consorci de Castelldefels, Agent de Salut (Tram. 311-00151/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 42)

  • 2.24

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la privatitzaciˇ de la gestiˇ de l'Hospital ClÝnic i Provincial de Barcelona (Tram. 311-00152/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 42)

  • 2.25

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la privatitzaciˇ de la gestiˇ de GesclÝnic, SA (Tram. 311-00153/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 42)

  • 2.26

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la privatitzaciˇ de la gestiˇ del CAP Salut Eixample, de Barcelona (Tram. 311-00154/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 43)

  • 2.27

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la privatitzaciˇ de la gestiˇ del Parc Sanitari Pere Virgili, de Barcelona (Tram. 311-00155/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 43)

  • 2.28

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la privatitzaciˇ de la gestiˇ del Parc de Salut Mar, de Barcelona (Tram. 311-00156/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 43)

  • 2.29

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la privatitzaciˇ de la gestiˇ de la Fundaciˇ de Gestiˇ SanitÓria Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona (Tram. 311-00157/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 44)

  • 2.30

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la privatitzaciˇ de la gestiˇ de l'hospital transfronterer de la Cerdanya (Tram. 311-00158/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 44)

  • 2.31

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la privatitzaciˇ de la gestiˇ del Banc de Sang i la fundaciˇ per als serveis de trasplantament de teixits i cŔlĚlules (Tram. 311-00159/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 44)

  • 2.32

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la privatitzaciˇ de la gestiˇ de l'Institut de Diagn˛stic per la Imatge (Tram. 311-00160/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 45)

  • 2.33

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la privatitzaciˇ de la gestiˇ d'UDIAT Centre Diagn˛stic, SA, de Sabadell (VallŔs Occidental) (Tram. 311-00161/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 45)

  • 2.34

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la privatitzaciˇ de la gestiˇ del Sistema d'EmergŔncies MŔdiques, SA (Tram. 311-00162/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 45)

  • 2.35

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la privatitzaciˇ de la gestiˇ del Consorci Laboratori Intercomarcal de l'Alt PenedŔs, l'Anoia i el Garraf (Tram. 311-00163/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 46)

  • 2.36

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la privatitzaciˇ de la gestiˇ de la Fundaciˇ Salut del Consorci Sanitari del Maresme (Tram. 311-00164/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 46)

  • 2.37

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la gestiˇ de l'EnergŔtica d'InstalĚlacions SanitÓries, SA (Tram. 311-00165/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 46)

  • 2.38

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la recomanaciˇ feta per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a la privatitzaciˇ de la gestiˇ de Logaritme, Serveis LogÝstics, AIE, i Coordinaciˇ LogÝstica SanitÓria, AIE (Tram. 311-00166/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 47)

  • 2.39

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'organisme que va fer l'encÓrrec a la consultoria PricewaterhouseCoopers relatiu a les reformes del model sanitari p˙blic catalÓ (Tram. 311-00167/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 47)

  • 2.40

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les recomanacions fetes per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a BarnaclÝnic (Tram. 311-00168/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 47)

  • 2.41

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les recomanacions fetes per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a Logaritme, Serveis LogÝstics, AIE, i Coordinaciˇ LogÝstica SanitÓria, AIE (Tram. 311-00169/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 48)

  • 2.42

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les recomanacions fetes per PricewaterhouseCoopers amb relaciˇ a diverses fundacions de recerca i innovaciˇ biomŔdica (Tram. 311-00170/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 48)

  •  

   PROPOSTES DE REFORMA PER A LES EMPRESES P┌BLIQUES I CONSORCIS ASSISTENCIALS

  • 2.43

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les alternatives a la privatitzaciˇ per a les empreses p˙bliques i els consorcis (Tram. 311-00171/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 48)

  • 2.44

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els informes de quŔ disposa relatius a fusions, gestiˇ compartida i altres reformes en les empreses p˙bliques i els consorcis (Tram. 311-00172/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 48)

  • 2.45

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les propostes per a simplificar i augmentar l'autonomia de gestiˇ de les empreses p˙bliques i dels consorcis (Tram. 311-00173/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 49)

  • 2.46

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les propostes per al governament de les empreses p˙bliques i dels consorcis (Tram. 311-00174/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 49)

  • 2.47

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les propostes de reforma per a les empreses p˙bliques i els consorcis assistencials (Tram. 311-00186/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 53)

  • 2.48

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les propostes de privatitzaciˇ, supressiˇ, fusiˇ, gestiˇ compartida i altres reformes en les empreses p˙bliques i els consorcis assistencials (Tram. 311-00187/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 53)

  •  

   PRESSUPOSTOS DEL DEPARTAMENT DE SALUT

  • 2.49

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la modificaciˇ legislativa i de pressupost relativa al Departament de Salut per al 2013 (Tram. 311-00176/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 50)

  • 2.50

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el pressupost del Departament de Salut del 2013 (Tram. 311-00559/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 117, 94)

  • 2.51

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la liquidaciˇ del pressupost del sector p˙blic de salut del 2012 (Tram. 311-00560/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 117, 95)

  • 2.52

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'evoluciˇ del pressupost del Departament de Salut del 2013 (Tram. 311-00561/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 117, 95)

  • 2.53

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els pressupostos i les assignacions per a les regions i els sectors sanitaris (Tram. 311-00562/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 117, 95)

  • 2.54

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la distribuciˇ pressupostÓria del sector sanitari el 2013 i en comparaciˇ des del 2003 (Tram. 311-00786/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 163, 47)

  • 2.55

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la dotaciˇ pressupostÓria de cada regiˇ sanitÓria per al 2013 i en comparaciˇ del perÝode 2010-2012 (Tram. 311-00791/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 163, 48)

  • 2.56

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el model per a assignar recursos de salut p˙blica i assistencials aplicat el 2013 i el previst per al 2014 (Tram. 311-00792/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 163, 48)

  • 2.57

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el pressupost del Departament de Salut per al 2013 en comparaciˇ del consolidat i el liquidat del 2012 (Tram. 311-00794/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 163, 49)

  • 2.58

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la despesa "per capita" del Departament de Salut els mesos de setembre del 2003 al 2013 en comparaciˇ de la resta de comunitats aut˛nomes i estats de la Uniˇ Europea (Tram. 311-00797/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 163, 50)

  •  

   PRESSUPOST DE L'ICS

  • 2.59

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el pressupost de l'Institut CatalÓ de la Salut per al 2014 (Tram. 311-01420/10)

   Alba VergÚs i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 323, 49)

  •  

   INSTITUT CATAL└ DE LA SALUT

  • 2.60

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els informes per a la reforma de l'Institut CatalÓ de la Salut demanats el 2011 i el 2012 (Tram. 311-00175/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 49)

  • 2.61

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el procÚs de fragmentaciˇ de l'Institut CatalÓ de la Salut (Tram. 311-00177/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 50)

  • 2.62

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la possible autonomia financera de les noves entitats de gestiˇ descentralitzada de l'Institut CatalÓ de la Salut (Tram. 311-00178/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 50)

  • 2.63

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les aliances estratŔgiques, noves empreses o consorcis de quŔ formaran part les noves entitats amb personalitat jurÝdica pr˛pia de l'Institut CatalÓ de la Salut (Tram. 311-00179/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 50)

  • 2.64

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'autoritzaciˇ de la possible segregaciˇ de parts de l'Institut CatalÓ de la Salut (Tram. 311-00180/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 51)

  • 2.65

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el prove´dor del programa de rehabilitaciˇ de l'Institut CatalÓ de la Salut i de Gestiˇ i Prestaciˇ de Serveis de Salut (Tram. 311-01511/10)

   HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 362, 35)

  •  

   RACIONALITZACIË DE LA CONTRACTACIË

  • 2.66

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les propostes del Departament de Salut i el Servei CatalÓ de la Salut amb el sector sanitari per a la concentraciˇ de les centrals de compres (Tram. 311-00191/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 54)

  • 2.67

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les propostes del Departament de Salut i el Servei CatalÓ de la Salut amb el sector sanitari per a la concentraciˇ de laboratoris (Tram. 311-00192/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 54)

  • 2.68

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les propostes del Departament de Salut i el Servei CatalÓ de la Salut amb el sector sanitari per a la concentraciˇ d'empreses d'imatge mŔdica (Tram. 311-00193/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 55)

  • 2.69

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les propostes del Departament de Salut i el Servei CatalÓ de la Salut amb el sector sanitari per a la concentraciˇ del Sistema d'EmergŔncies MŔdiques (Tram. 311-00194/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 55)

  • 2.70

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les mesures d'estalvi en les compres a les entitats prove´dores del sistema de salut previstes per al 2013 (Tram. 311-00680/10)

   Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 125, 65)

  • 2.71

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la proposta de treball en xarxa en cada sector entre prove´dors sanitaris (Tram. 311-00790/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 163, 48)

  •  

   SISTEMA FINANăAMENT CAPITATIU

  • 2.72

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'assignaciˇ capitativa als sectors sanitaris Aran, Barcelona i les quatre Órees, del 2013 i en comparaciˇ del perÝode 2010-2012 (Tram. 311-00785/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 163, 46)

  •  

   GER╚NCIA ┌NICA DE L'ICS I L'EMPRESA GESTIË I PRESTACIË DE SERVEIS DE SALUT

  • 2.73

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el contracte, la retribuciˇ i les comeses d'un assessor de la gerŔncia ˙nica de l'Institut CatalÓ de la Salut i de l'empresa p˙blica Gestiˇ i Prestaciˇ de Serveis de Salut (Tram. 311-01554/10)

   HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 362, 41)

  • 2.74

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els motius per a la contractaciˇ d'un assessor per a la gerŔncia ˙nica de l'Institut CatalÓ de la Salut i de l'empresa p˙blica Gestiˇ i Prestaciˇ de Serveis de Salut (Tram. 311-01555/10)

   HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 362, 41)

  •  

   PROFESSIONALS DE LA SALUT

  • 2.75

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el model d'autonomia de gestiˇ i els models contractuals per als professionals de l'Institut CatalÓ de la Salut (Tram. 311-00181/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 51)

  • 2.76

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els salaris dels professionals de l'Institut CatalÓ de la Salut i del sector sanitari concertat previstos per al 2014 i la comparaciˇ amb els salaris mitjans del 2006 enšÓ (Tram. 311-00795/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 163, 49)

  • 2.77

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el nombre de professionals directes de l'Institut CatalÓ de la Salut i del sector sanitari concertat del 2013 i en comparaciˇ del perÝode 2010-2012 (Tram. 311-00796/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 163, 50)

  • 2.78

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la paga extraordinÓria de desembre del personal sanitari no facultatiu jubilat que tÚ reconegut un complement de pensiˇ per jubilaciˇ (Tram. 311-01047/10)

   JosÚ Manuel Villegas PÚrez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 250, 64)

  •  

   HOSPITAL CL═NIC - CORPORACIË CL═NIC

  • 2.79

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les propostes per al 2013 per al governament de l'ens p˙blic Hospital-Corporaciˇ ClÝnic (Tram. 311-00182/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 51)

  • 2.80

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la fˇrmula jurÝdica i els membres del nou ens de gestiˇ de l'Hospital ClÝnic, de Barcelona (Tram. 311-00183/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 52)

  • 2.81

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la relaciˇ del Departament de Salut i del Servei CatalÓ de la Salut amb la fundaciˇ privada de gestiˇ de l'Hospital ClÝnic - Corporaciˇ ClÝnic, en el cas que es cre´ (Tram. 311-00184/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 52)

  • 2.82

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la proposta de configuraciˇ del Departament de Salut sobre el grup ClÝnic (Tram. 311-00185/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 52)

  •  

   CENTRES DE RECERCA BIOM╚DICA DE CATALUNYA

  • 2.83

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les propostes de reforma del Departament de Salut sobre els centres de recerca biomŔdica de Catalunya (Tram. 311-00189/10)

   Marina Geli i FÓbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 37, 53)

Nota: Nota: Per acord de la Mesa i els portaveus dels grups a la Comissiˇ, el temps previst per a la substanciaciˇ de les preguntes orals (punt 2) Ús d'una hora. Aquelles preguntes que no s'hagin pogut substanciar en aquest temps, es posposaran per incloure-les en l'ordre del dia d'una altra sessiˇ de la Comissiˇ.