Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 9 d'octubre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el brot de legionel·losi a Sabadell (Tram. 354-00326/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les actuacions dutes a terme davant el brot de legionel·losi de Sabadell (Vallès Occidental) (Tram. 354-00329/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el brot de legionel·losi a Sabadell i Ripollet (Vallès Occidental) (Tram. 354-00333/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el brot de legionel·losi a Sabadell (Tram. 356-00853/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el brot de legionel·losi a Sabadell (Tram. 356-00854/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el moment en què va tenir constància del brot de legionel·losi de Sabadell (Vallès Occidental) (Tram. 311-01756/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 403, 40)

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions en matèria de salut pública arran del brot de legionel·losi de Sabadell (Vallès Occidental) (Tram. 311-01757/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 403, 40)

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el focus del brot de legionel·losi de Sabadell (Vallès Occidental) (Tram. 311-01758/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 403, 40)

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a exigir responsabilitats arran del brot de legionel·losi de Sabadell (Vallès Occidental) (Tram. 311-01759/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 403, 41)

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació amb l'Ajuntament de Sabadell arran del brot de legionel·losi (Tram. 311-01760/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 403, 41)

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els brots de legionel·losi detectats el 2014 (Tram. 311-01761/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 403, 41)

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els controls per a garantir el compliment de la normativa de manteniment de les instal·lacions que poden originar brots de legionel·losi (Tram. 311-01762/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 403, 41)

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'actualització dels censos municipals de torres de refrigeració i condensadors evaporatius (Tram. 311-01763/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 403, 42)

 • 14

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el cas de contagi d'Ebola d'un professional sanitari i sobre els protocols mèdics a Catalunya (Tram. 354-00335/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 15

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les actuacions dutes a terme amb relació al virus de l'Ebola (Tram. 354-00336/10)

  Meritxell Borràs i Solé, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el cas de contagi d'Ebola d'un professional sanitari i sobre els protocols mèdics a Catalunya (Tram. 356-00865/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el brot de legionel·losi a Sabadell (Tram. 355-00150/10)

  Comissió de Salut

  Sessió informativa.

 • 18

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les actuacions dutes a terme davant el brot de legionel·losi de Sabadell (Vallès Occidental) (Tram. 355-00151/10)

  Comissió de Salut

  Sessió informativa.

 • 19

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el brot de legionel·losi a Sabadell i Ripollet (Vallès Occidental) (Tram. 355-00152/10)

  Comissió de Salut

  Sessió informativa.

 • 20

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el cas de contagi d'Ebola d'un professional sanitari i sobre els protocols mèdics a Catalunya (Tram. 355-00153/10)

  Comissió de Salut

  Sessió informativa.

 • 21

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les actuacions dutes a terme amb relació al virus de l'Ebola (Tram. 355-00154/10)

  Comissió de Salut

  Sessió informativa.

 • 22

  Compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut per a informar sobre el brot de legionel·losi a Sabadell (Tram. 357-00743/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 23

  Compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut per a informar sobre el brot de legionel·losi a Sabadell (Tram. 357-00744/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 24

  Compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut per a informar sobre el cas de contagi d'Ebola d'un professional sanitari i sobre els protocols mèdics a Catalunya (Tram. 357-00745/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

Nota: El president, si escau, proposarà d'ampliar l'ordre del dia per substanciar la sessió informativa del conseller de Salut sobre el brot de legionel·losi a Sabadell i Ripollet (trams. 354-00326/10, 354-00329/10 i 354-00333/10) i la compareixença del secretari de Salut Pública perquè informi sobre el brot de legionel·losi a Sabadell (trams. 356-00853/10 i 356-00854/10).