Comissió de Salut

Dia:
Dimecres, 3 de setembre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el balanç i els resultats de l'atenció sanitària del primer semestre del 2014, sobre el pla per a l'estiu del 2014 i sobre l'atenció als serveis d'urgències d'aquest període (Tram. 355-00145/10)

    Boi Ruiz i Garcia, Conseller del Departament de Salut

    Sessió informativa.