Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 17 de juliol de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Diabètics de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre els malalts amb diabetis (Tram. 357-00626/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Josep Maria Antó Boqué, director del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental, davant la Comissió de Salut per a explicar les conseqüències dels alts índexs de contaminació atmosfèrica de la regió metropolitana de Barcelona (Tram. 357-00627/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.